Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
8.6.2022 - 24.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místních komunikacích Městský úřad Luhačovice Vyhláška
6.6.2022 - 22.6.2022 Usnesení Exekutorský úřad Usnesení - Veřejná dražební vyhláška
6.6.2022 - 22.6.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Městský úřad Luhačovice Vyhláška
2.6.2022 - 20.6.2022 Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitého majetku BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
1.6.2022 - 17.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 37/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
1.6.2022 - 16.6.2022 Výpis usnesení 120. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
1.6.2022 - 23.6.2022 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2021 - návrh MěÚ - odbor ekonomický Závěrečný účet hospodaření
1.6.2022 - 16.6.2022 Prodej části pozemku parc. č. 4472/14 o výměře 19 m2 v k. ú. Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
1.6.2022 - 17.6.2022 Pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
1.6.2022 - 17.6.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
1.6.2022 - 17.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 38/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
31.5.2022 - 16.6.2022 Návrh Závěrečného účtu hospodaření MLZ za rok 2021 se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ a účetní výkazy MLZ ----- -----
27.5.2022 - 13.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 36/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
18.5.2022 - 2.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 35/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
13.5.2022 - 30.5.2022 Výpis usnesení 119. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
12.5.2022 - 30.5.2022 Výpis usnesení XXV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Zastupitelstva města Slavičín
12.5.2022 - 30.5.2022 Výpis usnesení XXVI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Zastupitelstva města Slavičín
6.5.2022 - 23.5.2022 Výpis usnesení 118. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
6.5.2022 - 23.5.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MěÚ - stavební úřad Vyhláška
6.5.2022 - 11.6.2022 Záměr na prodej části pozemků v k. ú. Slavičín pro bytový dům na Horním náměstí MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
5.5.2022 - 23.5.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Městský úřad Luhačovice Vyhláška
2.5.2022 - 2.6.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - KOVOS ----- -----
2.5.2022 - 2.6.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - Město Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku -----
2.5.2022 - 17.5.2022 Výpis usnesení 117. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
29.4.2022 - 30.5.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - AH-ENERGY ----- -----
29.4.2022 - 30.5.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ----- -----
28.4.2022 - 13.5.2022 Směna pozemků v k. ú. Nevšová MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.4.2022 - 18.5.2022 Výběrové řízení na pronájem bytu 2+kk BTH Slavičín Výběrové řízení
28.4.2022 - 18.5.2022 Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 BTH Slavičín Výběrové řízení
28.4.2022 - 13.5.2022 Výpis usnesení 116. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
28.4.2022 - 1.6.2022 Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění – dokumentace záměru ----- -----
26.4.2022 - 26.5.2022 Veřejná vyhláška Finanční úřad Vyhláška
26.4.2022 - 26.5.2022 Usnesení ----- -----
26.4.2022 - 26.5.2022 Usnesení ----- -----
21.4.2022 - 23.5.2022 Vyjádření k návrhu bezpečnostního programu právnické osoby MěÚ - odbor správní -----
21.4.2022 - 6.5.2022 Pozvánka na XXVI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Slavičín
21.4.2022 - 6.5.2022 Nařízení Městský úřad Luhačovice -----
21.4.2022 - 6.6.2022 Usnesení Krajský úřad Zlínského kraje -----
19.4.2022 - 4.5.2022 VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 20/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
13.4.2022 - 28.4.2022 Pozvánka na XXV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Slavičín
12.4.2022 - 6.5.2022 Plán péče o CHKO Bílé Karpaty ----- -----
12.4.2022 - 27.4.2022 VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 25/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
8.4.2022 - 20.5.2022 Veřejná vyhláška - doručení návrhu změny č. 2 Územního plánu Slavičín a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Luhačovice Vyhláška
6.4.2022 - 21.4.2022 Výpis usnesení 115. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
6.4.2022 - 21.4.2022 Prodej části pozemku parc. č. 302/11 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Prodej pozemku
5.4.2022 - 20.4.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost MěÚ - stavební úřad Vyhláška
5.4.2022 - 2.5.2022 Aukční vyhláška ----- Vyhláška
31.3.2022 - 15.4.2022 Výběrové řízení ----- Výběrové řízení
30.3.2022 - 19.4.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
30.3.2022 - 14.4.2022 Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 BTH Slavičín Výběrové řízení
29.3.2022 - 13.4.2022 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ----- -----
29.3.2022 - 13.4.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na silnici II/493 a II/495 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
28.3.2022 - 12.4.2022 Výpis usnesení 113. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
28.3.2022 - 12.4.2022 Výpis usnesení 114. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
25.3.2022 - 11.4.2022 Směna pozemků v k. ú. Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
21.3.2022 - 5.4.2022 Závěrečný účet mikroregionu Ploština za rok 2021 ----- Závěrečný účet hospodaření
21.3.2022 - 5.4.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 17/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
18.3.2022 - 4.4.2022 Usnesení Exekutorský úřad Usnesení - Veřejná dražební vyhláška
16.3.2022 - 31.3.2022 Usnesení Exekutorský úřad Usnesení - Veřejná dražební vyhláška
9.3.2022 - 24.3.2022 Výpůjčka nebytových prostor umístěných v I. nadzemním podlaží budovy čp. 883, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
9.3.2022 - 24.3.2022 Pronájem nebytových prostor, a to místnosti č. 413 o výměře 7,1 m2, která je umístěna ve IV. nadzemním podlaží budovy čp.10, která je součástí pozemku parc. č. st. 28 v k. ú. Slavičín BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
7.3.2022 - 22.3.2022 Veřejná vyhláška ----- Vyhláška
2.3.2022 - 17.3.2022 Výpis usnesení 111. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
2.3.2022 - 17.3.2022 Výpis usnesení 112. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
28.2.2022 - 15.3.2022 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu č. 08/2022 ----- Oznámení
28.2.2022 - 30.3.2022 Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení ----- -----
28.2.2022 - 31.3.2022 Výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín MěÚ - odbor ekonomický Výběrové řízení
28.2.2022 - 15.3.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Místní úprava provozu na místní komunikaci Městský úřad Luhačovice Vyhláška
28.2.2022 - 15.3.2022 Usnesení Exekutorský úřad Usnesení - Veřejná dražební vyhláška
24.2.2022 - 11.3.2022 Pronájem části pozemku parc. č. 4507/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Majetkové záměry města
24.2.2022 - 11.3.2022 Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů MěÚ - tajemník Oznámení
14.2.2022 - 1.3.2022 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Vyhláška
14.2.2022 - 1.3.2022 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Vyhláška
11.2.2022 - 28.2.2022 Výpis usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Zastupitelstva města Slavičín
9.2.2022 - 21.3.2022 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Vlára Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
9.2.2022 - 24.2.2022 Výpis usnesení 110. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
7.2.2022 - 22.2.2022 Veřejná vyhláška Finanční úřad Vyhláška
MULU -6500/2022/26/ČeJ 1.2.2022 - 9.2.2022 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy na stavbu „Slavičín, chodník ul. Hrádecká, Hrádek“ ----- Oznámení
31.1.2022 - 15.2.2022 Usnesení - dražební vyhláška Exekutorský úřad Usnesení - Veřejná dražební vyhláška
31.1.2022 - 15.2.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy ----- Vyhláška
28.1.2022 - 14.2.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místních komunikacích MěÚ - sekretariát Vyhláška
28.1.2022 - 14.2.2022 Záměr na výpůjčku nemovité věci BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.1.2022 - 14.2.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - budova čp. 817 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.1.2022 - 14.2.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - budova čp. 882 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.1.2022 - 14.2.2022 Opatření obecné povahy ----- -----
27.1.2022 - 16.2.2022 Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 BTH Slavičín Výběrové řízení
26.1.2022 - 10.2.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místní komunikaci ----- Vyhláška
26.1.2022 - 10.2.2022 Pozvánka na XXIV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Slavičín
19.1.2022 - 3.2.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení ----- Vyhláška
19.1.2022 - 3.2.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu č. 69/2021 ----- Vyhláška
19.1.2022 - 3.2.2022 Výpis usnesení 109. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
13.1.2022 - 28.1.2022 Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 1/2022 MěÚ - stavební úřad Rozhodnutí
28.12.2021 - 12.1.2022 Veřejná vyhláška - změna č. 1B Územního plánu Slavičín ----- Vyhláška
28.12.2021 - 15.2.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
23.12.2021 - 7.1.2022 Výpis usnesení 107. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
22.12.2021 - 6.1.2022 Výpis usnesení 108. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
22.12.2021 - 6.1.2022 Výpis usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Zastupitelstva města Slavičín
20.12.2021 - 4.1.2022 Výpis usnesení 106. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
15.12.2021 - 30.12.2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání KO MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Vyhláška
15.12.2021 - 30.12.2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Vyhláška
Vytvořeno 29.1.2008 14:05:58 | přečteno 624129x | tana
load