Aktuální oznámení

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
8.6.2022-24.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místních komunikacích Městský úřad Luhačovice Vyhláška
6.6.2022-22.6.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Městský úřad Luhačovice Vyhláška
6.6.2022-do odvolání Sdružení měst a obcí Východní Moravy - Návrh závěrečného účtu za rok 2021,Inventarizační zpráva 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha 2021, Výkaz zisků a ztrát 2021 ----- -----
6.6.2022-22.6.2022 Usnesení Exekutorský úřad Usnesení - Veřejná dražební vyhláška
2.6.2022-20.6.2022 Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitého majetku BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
1.6.2022-17.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 38/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
1.6.2022-17.6.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
1.6.2022-17.6.2022 Pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
1.6.2022-16.6.2022 Prodej části pozemku parc. č. 4472/14 o výměře 19 m2 v k. ú. Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
1.6.2022-do odvolání Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2021 - návrh MěÚ - odbor ekonomický Závěrečný účet hospodaření
1.6.2022-16.6.2022 Výpis usnesení 120. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
1.6.2022-do odvolání Účetní výkazy MLZ 2021 ----- -----
1.6.2022-do odvolání Návrh Závěrečného účtu hospodaření MLZ za rok 2021 ----- -----
1.6.2022-17.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 37/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
31.5.2022-16.6.2022 Návrh Závěrečného účtu hospodaření MLZ za rok 2021 se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ a účetní výkazy MLZ ----- -----
27.5.2022-19.7.2022 Podávání kandidátních listin a stanovení počtu podpisů na peticích MěÚ - odbor správní -----
27.5.2022-13.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 36/2022 Městský úřad Luhačovice Vyhláška
6.5.2022-11.6.2022 Záměr na prodej části pozemků v k. ú. Slavičín pro bytový dům na Horním náměstí MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
4.5.2022-do odvolání Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2022 MěÚ - odbor ekonomický Různé
10.2.2022-do odvolání Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2022 MěÚ - odbor ekonomický -----
5.1.2022-do odvolání Střednědobý rozpočtový výhled mikroregionu Ploština ----- -----
5.1.2022-do odvolání Rozpočtové opatření č.1 mikroregionu Ploština ----- -----
5.1.2022-do odvolání Rozpočet pro rok 2022 mikroregionu Ploština ----- -----
3.1.2022-do odvolání Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2023-2024 MěÚ - odbor ekonomický -----
3.1.2022-do odvolání Rozpočet města Slavičín rok 2022 MěÚ - odbor ekonomický -----
22.11.2021-do odvolání Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka ----- -----
15.9.2021-31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Různé Vyhláška
25.8.2021-31.12.2023 Výzva Různé Oznámení
2.7.2021-do odvolání Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2020 MěÚ - odbor ekonomický Závěrečný účet hospodaření
4.1.2021-do odvolání Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2022-2023 MěÚ - odbor ekonomický Oznámení
28.12.2020-do odvolání Návrh Rozpočtového výhledu MLZ 2022-2024 Různé Oznámení
28.12.2020-do odvolání Návrh rozpočtu MLZ 2021 Různé Oznámení
29.7.2020-31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Různé Vyhláška
29.6.2020-do odvolání Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019 Různé Oznámení
29.6.2020-do odvolání Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019 Různé Oznámení
16.10.2019-do odvolání Cena města Slavičín MěÚ - tajemník Oznámení
8.4.2019-31.12.2023 Výzva MěÚ - sekretariát Oznámení
UZSVM/BZL/8341/2018-BZLM 29.8.2018-31.12.2023 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí Různé Různé
Vytvořeno 29.1.2008 14:04:26 | přečteno 795892x | tana
load