Ve Slavičíně chceme mít moderní Průmyslový areál

Mnozí z Vás, kteří jsou zaměstnáni u firem, které působí v postupně se revitalizující Průmyslové zóně Slavičín (bývalé Vlárské strojírny), mi jistě dají za pravdu, že situace v tomto prostoru se mění výrazně k lepšímu.

Po neúspěšné privatizaci a následném konkurzu se z areálu stal brownfield. Změna k lepšímu nastala po roce 2004, kdy do uzavřeného areálu začali vstupovat menší a střední podnikatelé. V roce 2003 se novým majitelem areálu stala společnost INTEC, s.r.o. Její spolupráce s radnicemi v okolí někdejších strojíren vyústila o rok později v založení společné firmy Regionální centrum kooperace, a.s., která vlastní kompletní páteřní infrastrukturu a stará se o rozvoj celé průmyslové zóny. Spolupráce se vyplatila. Dnes již v areálu sídlí více než 30 firem, které zaměstnávají přibližně 300 pracovníků. Podle zájmu investorů, který nyní evidujeme, by zde mohlo do konce letošního roku pracovat přes 400 lidí. Byla zajištěna funkčnost a dostupnost všech sítí v ploše celého areálu. Od roku 2004 jsme do regenerace a budování sítí vložili včetně dotací přes 22 milionů korun. V areálu byly zrekonstruovány cesty, páteřní rozvod plynu, opravena takřka celá síť veřejného osvětlení a uzpůsobeny rozvody elektrické energie novým potřebám. Nyní ještě musíme vyřešit poslední problémy v zásobování vodou, což představuje investici asi čtyři až pět milionů korun. Nezbytná je také modernizace a úprava čističky odpadních vod, která je vzhledem k novým podmínkám předimenzovaná.
Dnes je již přibližně 80 procent výrobních ploch v areálu obsazeno. Mezi největší investory patří společnosti REMERX, MOLLIFICIO CAPPELLER NEINSA, OMNIQA, EKOFILTR či VAMAK. Jsme již v situaci, kdy zůstávají neobsazeny zejména velké výrobní haly. Ty jsou nabízeny k prodeji, případně pronájmu novým investorům. Nabízíme také plochy pro novou výstavbu.
Chceme realizovat i další investice. Naší snahou je oslovovat nové investory a v maximální míře využít dotací za zdrojů Evropské unie. Hlavním úkolem, na kterém nyní intenzivně pracujeme, je vybudování centra sdílených služeb. V areálu neexistuje spolehlivá komunikační síť, navíc není možná fyzická ochrana majetku. Areál bude střežit elektronika, spolu s připojením firem na pult centrální ochrany se tak dojezdová doba bezpečnostní služby sníží na několik málo minut. Jde o modulární systém, jehož realizaci bychom chtěli začít ještě v letošním roce.
Atraktivitu průmyslového areálu chceme v budoucnu zvýšit i nabídkou ubytování. Přímo u vjezdu do zóny stojí nevyužitá rozlehlá administrativní budova. Investoři nemají o kancelářské prostory v budově zájem. Proto se uvažuje o využití budovy pro ubytovací účely. Pro některé objekty či jiné stavby již ale alternativní využití nelze nalézt. Na řadu tak přichází nákladná likvidace. Nyní již z areálu zmizela dlouhodobě nevyužívaná železniční vlečka, stejný osud stihne i bývalou kotelnu na tuhá paliva. Na likvidaci kotelny včetně technologického zařízení a úpravy rozsáhlé plochy se nám podařilo získat dotaci v rámci programu Regionální operační program Střední Morava. S realizací tohoto projektu chceme začít ještě v závěru tohoto roku. Nově upravená plocha tak bude moci být zanedlouho využívána novými investory. Rekonstrukcí této vstupní části průmyslového areálu tak přispějeme k zatraktivnění celého areálu.
Výrazným pomocníkem našeho snažení by se měl stát projekt Průmyslový klastr Slavičín, kterým chceme ve spolupráci s vysokými školami a dalšími klastry přispět k rozvoji podnikání, které bude směřovat k inovacím výrobních a technologických procesů a zaváděním výzkumu a vývoje do praxe. Podpis smlouvy chceme zrealizovat 3. října 2008. Záštitu nad tímto projektem převzal ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Chceme, aby se areál nejenom revitalizoval, ale aby se z něho stal moderní průmyslový areál, zajišťující v našem regionu zajímavou práci pro stovky lidí.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 29.10.2008 9:56:42 | přečteno 2798x | Marie Rumplíková
load