Kam kráčí Mikroregion Luhačovské Zálesí?

Mikroregion Luhačovské Zálesí v současné době sdružuje 20 obcí. Založen byl v roce 1999 a má za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů.

Za nejvýznamnější lze považovat založení obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, která si za jeden z cílů vytyčila usilovat o komplexní rozvoj regionu a zejména o spolupráci veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Z širokého spektra názorů, co je pro nás do budoucna důležité a zejména pak z diskuze nad možnými směry vývoje pak sestavíme dokument, který bude strategickým plánem pro naši další činnost.
Návrh plánu zpracovala expertní firma, avšak zajímá nás i názor Vás, našich občanů, firem i spolků v území působících. „Obyvatelé města a přilehlých obcí jsou přece těmi nejlepšími experty, žijí tady dlouho, znají své okolí nejlíp a také nejlépe vědí, v jakém městě a obci chtějí žít za deset, za patnáct let,“ říká Ing. Pavel Rada z Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, který bude při zpracování poskytovat odbornou pomoc.
Prozatím se uskutečnilo několik schůzek tzv. místní akční skupiny, která je složená z aktivních zájemců z řad občanů, podnikatelů, zástupců spolků a organizací. Tato skupina je samozřejmě otevřená všem dalším zájemcům. Jejím úkolem je oslovit co nejvíce občanů a připravit veřejné setkání, na kterém se bude hovořit o tom, jaké vlastně chceme a můžeme mít města a obce v mikroregionu Luhačovské Zálesí. Toto setkání se uskuteční začátkem září.
Podněty budou dále vyhodnocovány - co je opravdu potřebné, co je uskutečnitelné, co pomůže dalšímu rozvoji mikroregionu. Důležité je, aby každý svůj názor vyslovil právě na těchto setkáních, popř. zaslal na městský či obecní úřad.
Často slýcháváme, že takové plánování je zbytečným popisováním papírů. Opak je ale pravdou: ty obce, které se rozhodly zpracovat strategický plán za účasti veřejnosti, dávají najevo, že přistupují ke své budoucnosti odpovědně, chtějí vybrat k realizaci to nejdůležitější ve spravovaném území a v neposlední řadě chtějí získat do regionu maximum finančních prostředků. Nechtějí jen pasivně čekat, kolik dá stát a kolik dá kraj. Přijďte proto i vy na setkání k projednání návrhu strategického plánu regionu Luhačovské Zálesí, které se uskuteční:
9. září 2008 od 17 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Pozlovice
10. září 2008 - 17 hod. ve společenské místnosti budovy MŠ Velký Ořechov
11. září 2008 - 17 hod. - v malém salonku restaurace Záložna ve Slavičíně
Podrobnější a aktuální informace můžete získat na www.luhacovskezalesi.cz.

Ing. Pavel Studeník
místostarosta města Slavičína

Slavičín 15. 8. 2008


Vytvořeno 29.10.2008 9:52:14 | přečteno 1773x | Marie Rumplíková
load