Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je zřízena na základě zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu a 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Elektronická adresa podatelny: podatelna@mesto-slavicin.cz

Pravidla pro doručování datových zpráv

Doručení zprávy podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem se odesilateli potvrzuje. Za kvalifikovaný elektronický podpis je považován ten, který je vydán certifikační autoritou akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR. Datová zpráva, která není podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem je považována za běžnou e-mailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován.

Příjem datových zpráv na elektronické podatelně podatelna@mesto-slavicin.cz je nepřetržitý, potvrzení doručení datové zprávy je odesíláno v pracovní době MěÚ Slavičín.

Součástí zprávy o potvrzení doručení datové zprávy je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ Slavičín
 • datum a čas kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy(dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

 • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
 • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
 • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
 • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
 • Microsoft Word s příponou .DOC
 • Microsoft Excel s příponou .XLS
 • rastrový obrázek GIF, BMP, JPG s odpovídající příponou
 • XML soubor ve formátu FO s příponou .FO nebo .ZFO

Přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP bez zaheslování.
Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst.
Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.) nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty. Dále nebudou přijaty datové zprávy, u nichž byl zjištěn škodlivý kód (viry apod.).
Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 5 MB.
V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

Vytvořeno 19.2.2008 9:32:54 - aktualizováno 2.4.2008 15:32:37 | přečteno 12718x | tajemnik
load