Czech POINT

Logo CzechPOINT

Městský úřad Slavičín se od ledna 2008 připojil do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Jedná se o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

V současné době lze prostřednictvím projektu Czech POINT získat nebo provést následující:

Více informací o projektu Czech POINT na www.czechpoint.cz.

Výstupy z informačních systémů veřejné správy lze objednat i zde s tím, že požadovaný výpis Vám bude obratem zaslán na Vámi uvedenou adresu za cenu stanovenou podle Ceníku České pošty, s.p.


Pracoviště Czech POINT na Městském úřadě ve Slavičíně,

tel. 577 004 800

přízemí budovy radnice; odbor správní

  • dveře č. 106 - matrika (Renata Dorušková)
  • dveře č. 105 - evidence obyvatel (Bc. Marie Spurná)

1. patro budovy radnice; odbor životního prostředí a správy majetku

  • dveře č. 206 (Magdalena Saňáková)

Tiskopisy:


Odkazy na webové portály rejstříků:

Vytvořeno 2.4.2008 15:00:42 - aktualizováno 19.2.2009 10:47:42 | přečteno 28188x | tajemnik
load