Mapování, hlášení od občanů

Zpětná vazba od občanů je pro zastupitele nesmírně důležitá a různé podněty ze strany obyvatel mohou kvalitu života ve městě významně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné vazby směrem k samosprávě je naštěstí dnes díky moderním technologiím extrémně jednoduché a bleskově rychlé.  

Naše město je zapojeno do komunikační platformy Mobilní Rozhlas a občané tedy mohou jakýkoli problém snadno nahlásit přes stejnojmennou aplikaci v telefonu. Vedení města se tak o problému dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu problémů ve městě totiž zastupitelé neřeší čistě z toho důvodu, že o nich neví. Hlášení občanů jsou provozovateli Mobilního Rozhlasu ručně kontrolována, upřesňována a tříděna, takže k vedení města se dostanou skutečně hodnotné informace.  

Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až po přetékající kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Většina telefonů již dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o problému města dostávají i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což jim řešení problémů značně usnadňuje. 

Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatelným prvkem chytré komunikace mezi občany a efektivně řízenými samosprávami. Celou řadu podstatných problémů by občan nenahlásil, protože není zvyklý volat na technické služby či chodit na úřad. Takto bariéra osobního kontaktu odpadá a problémy jsou rychle řešeny, což je u závad ohrožujících život nebo majetek klíčové.  

Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skrze Mobilní Rozhlas vedení města i chválit a zasílat podněty.  

Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem chytré komunikace mezi občanem a městem. Díky aplikaci Mobilní Rozhlas se samospráva dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají možnost snadno participovat na zlepšování života v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je samozřejmě zdarma, nezabere prakticky žádný čas a profitují z něj všichni ve městě. Je tedy nesmírně užitečné. 


Vytvořeno 1.2.2021 11:40:14 | přečteno 551x | tajemnik
load