Doporučení majitelům autovraků

Autovrak

S narůstajícími počty motorových vozidel se v ulicích objevují i jejich vraky. Tyto vraky mohou představovat nebezpečí úrazu pro hrající si děti, ohrožovat mohou také životní prostředí a současně hyzdí vzhled veřejných prostranství. Vraky vozidel také zabírají plochy určené pro parkování.

Co je to vlastně autovrak?

Dle ustanovení § 36 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3 zákona o odpadech.

Co je zakázáno?

Dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je na silnicích a místních komunikacích zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

Jaké jsou povinnosti vlastníků vraků?

Dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je vlastník autovraku povinen na výzvu vlastníka silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je každý, kdo se zbavuje autovraku, povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Vytvořeno 11.2.2011 12:43:33 | přečteno 2837x | tajemnik
load