Aktuality

Nalezená zvířata


Povinnosti majitelů psů

Neustále přijímáme stížnosti na neukázněné majitele psů. Jedná se o volné pobíhání, venčení a následné neuklízení exkrementů. Vyzýváme majitele psů k větší ohleduplnosti.

Žádáme všechny majitele psů, aby své pejsky venčili mimo prostory, kde si hrají děti (dětská hřiště, pískoviště apod.) V případě, že dojde k znečištění veřejného prostranství zvířetem je držitel zvířete povinen bez zbytečného odkladu způsobenou nečistotu vhodným způsobem z veřejného prostranství odstranit. Sáčky na exkrementy jsou k dispozici zdarma na MěÚ Slavičín nebo v Městském infocentru.

Kdo ponechá psa volně pobíhat po veřejném prostranství, nebo neuklízí exkrementy, porušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2001 o veřejném pořádku, v účinném znění. Pokud městská policie zjistí, že majitel psa porušuje výše uvedenou vyhlášku, bude jej řešit za přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, uložením blokové pokuty 1000,- Kč.

Povinnosti cyklisty a chodce

Nejčastějším a velmi závažným přestupkem z hlediska bezpečnosti silničního provozu je neosvětlené jízdní kolo. Pokud není jízdní kolo osvětleno za snížené viditelnosti zadním červeným světlem a předním světlometem s bílým světlem, dopouští se cyklista přestupku proti zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ti, kteří osvětlení nepoužívají, si snad ani neuvědomují, jak zbytečně riskují. Vidět neznamená být viděn. Vždyť řidič motorového vozidla spatří neosvětlené jízdní kolo na poslední chvíli a nemusí vždy zareagovat a může dojít k dopravní nehodě, která se zpravidla při střetu cyklisty a motorového vozidla neobejde bez zranění. Položte si otázku, zda investice do řádného osvětlení jízdního kola nestojí za Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Uvědomte si, že i cyklista je řidič, tedy účastník silničního provozu a jízdní kolo je vozidlo. Cyklista musí respektovat všechna dopravní nařízení a dopravní značky.

Stále ne všechny děti používají ochrannou přilbu. Opět upozorňujeme na povinnost užít ochrannou přilbu do 18 let.

Dále upozorňujeme, že osoba, která se pohybuje na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení např. skateboard se dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích § 2 odst. 1 písm. j) považuje za chodce. Dle § 53 odst. 1, chodec musí užívat především chodníku. Dle § 53 odst. 3, kde chodník není nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se nejblíže při levém okraji vozovky. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Dle § 53 odst. 8, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku ohrozit ostatní chodce.

Městská policie bude důkladně kontrolovat, zda jsou jízdní kola opatřena součástmi povinného vybavení a taktéž užívání chodníku osobami, které se pohybují na sportovním vybavení. Za zjištěné přestupky hrozí uložení blokové pokuty až 2 000,- Kč.

Vytvořeno 10.2.2011 8:18:39 - aktualizováno 23.7.2012 10:20:56 | přečteno 7210x | tajemnik
load