Ceník služeb

Příloha č. 1 Knihovnického řádu Městské knihovny Slavičín - Poplatky a náhrady

dospělí 100 Kč
studenti, učni, důchodci, 70 Kč
děti do 15 let 30 Kč
Pobočky:
dospělí 20 Kč
děti do 15 let 10 Kč
Jednorázová výpůjčka (max. 2 tituly 2x ročně) 30 Kč
meziknihovní výpůjční služba za 1 knihu (náklady na poštovné a balné a další pošt., které vyžaduje zasílající knihovna) 55 Kč
za každou další knihu v téže zásilce 5 Kč
Upozornění o rezervaci knihy (telefon, dopis) 15 Kč
CD 20 Kč
Reprografické práce - tisk vlastních dokumentů Word, Excel
tisk 1 strany A4 3 Kč
Přístup na Internet zdarma
Smluvní pokuty za pozdní vrácení - zpozdné
Základní výpůjční doba je jeden měsíc. Za nedodržení výpůjční lhůty je čtenář upomínán s finančním postihem.
Pro uživatele starší 15 let
překročení základní výpůjční lhůty (upomínka se neposílá) 20 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty (2. upomínka) 40 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty (3. upomínka) 70 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty (4. upomínka) 90 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty (upomínací dopis) 120 Kč
překročení šestinásobku základní výpůjční lhůty (pokus o smír) 170 Kč
Pro uživatele do 15 let
překročení základní výpůjční lhůty (upomínka se neposílá) 20 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty (2. upomínka) 40 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty (3. upomínka) 50 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty (4. upomínka) 60 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty (upomínací dopis) 12 Kč
překročení šestinásobku základní výpůjční lhůty (pokus o smír) 170 Kč
Za nevrácení publikace zprostředkované MVS (za každý započatý týden) 30 Kč
Pro vybírání sankčních poplatků je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomínky.
Náhrada škod
Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností
ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí oddělení.
1. Při poškození, zničení nebo ztrátě knihy:
dodání téhož titulu, stejného vydání a vazby.
Není-li to možné:
dodání kopie ve stejné vazbě;
dodání jiné knihy nejméně stejné ceny (100 - 300% ceny);
finanční náhrada ve výši původní ceny knihy.
2. Při zničení nebo ztrátě vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla.
3. Při zničení nebo ztrátě časopisu:
dodání stejného čísla časopisu;
finanční náhrada ve výši současné ceny čísla.
V případech 1. a 2. se dále vybírá náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu ve výši 30 Kč.
Další náhrady:
- vystavení čtenářského průkazu při ztrátě 50 Kč
- poškození, zničení čárového kódu 50 Kč
Poplatky a náhrady nabývají účinnosti od 1. 1. 2012.
Schváleno usnesením Rady města Slavičín č. 31/0539/11 dne 29.11. 2011.
Vytvořeno 21.12.2011 11:37:08 - aktualizováno 2.1.2012 12:11:51 | přečteno 6208x | tana
load