Služby

 • koordinace činnosti spolků a zájmových sdružení, které provozují v budově knihovny pravidelnou činnost, pořádá pro ně besedy, přednášky a jiné aktivity
 • půjčování knih a časopisů z fondu knihovny prostřednictvím vybudované databáze pomocí automatizovaného výpůjčního systému
 • půjčování deskových her a Albi knih
 • půjčování audioknih zapůjčených z výměnného souboru KKFB Zlín
 • půjčování elektronických knih přes palmknihy.cz
 • zajišťuje svým klientům rezervační a prolongační služby (telefonicky, e-mailem, ústně)
 • poskytuje informační, referenční a poradenské služby (telefonicky,e-mailem, ústně) 
 • výběr a dovoz knih nemohoucím občanům (po dohodě)
 • k poskytování informací využívá multimediální programy, např. Česká literatura od r.1945,
 • knihovna shromažďuje regionální literaturu, dokumenty a fotografie a poskytuje dostupné informace z oblasti regionu
 • umožňuje pro veřejnost využití informační sítě Internet zdarma vždy v půjčovní době knihovny za daných pravidel na 7 počítačových pracovištích
 • nabízí připojení k wi fi dle stanovených pravidel
 • prezenčně půjčuje slovníky, encyklopedie a regionální literaturu
 • knihovna pořádá besedy pro čtenáře i veřejnost, přednášky o historii slavičínského regionu, osobnostech, ochraně přírody, k doplnění výuky z literatury, přírodovědy a historie, s významnými spisovateli, knihovnické lekce pro děti a mládež z informatiky, výtvarné dílny, talk show s populárními osobnostmi aj.
 • zajišťuje provoz v galerii knihovny (2. podlaží budovy), kde pravidelně pořádá výstavy uměleckých děl, rukodělných výrobků, k osobnostem regionu aj.
 • knihovna se zabývá ediční činností, vydala medailony spisovatelů, regionálních osobností z historie spolků, články z národopisné oblasti
 • umožňuje klientům využití programu WORD a EXCEL
 • podílí se na redakci Slavičínského zpravodaje
 • zajišťuje hlášení městského rozhlasu
 • umožňuje využití služby Ptejte se knihovny

load