O knihovně - historie a současnost

Nová knihovna

Od 1. srpna 2011 je novým knihovnickým sídlem starobylá vila, pocházející z roku 1936. Rekonstrukce této budovy byla umožněna díky dotaci Evropské unie z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Prostředí knihovny Vás zaujme nezaměnitelnou atmosférou, která vychází z propojení moderního prostředí s historickými interiérovými prvky, které zůstaly i po přestavbě budovy zachovány.

 Nová knihovna 1 005, obrázek se otevře v novém okněNová knihovna 1 009, obrázek se otevře v novém okněNová knihovna 1 003, obrázek se otevře v novém okně

Knihovna Vám nyní může nabídnout příjemné posezení nad knihou v oddělení beletrie pro dospělé čtenáře či v oddělení naučné literatury. Dětské oddělení nabízí čtenářům od 6 do 15 let různé literární žánry od dětské beletrie až po pestrý výběr encyklopedií pro mládež.  Bonusem knihovnických prostor je menší studovna, kde můžete vybírat z široké nabídky časopiseckých dokumentů, případně nerušeně studovat odbornou literaturu. Rodiče s nejmenšími dětmi mohou své ratolesti seznamovat s knížkami už od jejich prvních krůčků v dětském koutku knihovny. Kromě tradičních služeb ryze literárního zaměření nabízí prostory knihovny i veřejný internet. Zájemci jej mohou bezplatně využívat na 8 počítačových stanicích, včetně venkovního infoboxu, případně mohou využít služeb WIFI. Jedinečným skvostem, kterým se knihovna může pochlubit jako jedna z mála městských knihoven v republice, je zajímavý historický knižní fond. Obsahuje svazky naučné literatury i beletrie vydané v v období první republiky až do roku 1945. Tyto knihy byly městu Slavičín a poté knihovně věnovány příbuznými původních majitelů vily. V současnosti jsou  uloženy v tzv. studovně MUDr. Lumíra Horáka, pojmenované na počest bývalého vlastníka těchto dokumentů. 

Nová knihovna   interiér před otevřením srpen 2011 003, obrázek se otevře v novém okněNová knihovna   interiér před otevřením srpen 2011 008, obrázek se otevře v novém okněHorákova studovna, obrázek se otevře v novém okněPřednáškový sál a galerie   3  podlaží, obrázek se otevře v novém okněPřednáškový sál   1 podlaží, obrázek se otevře v novém okně

Oázou plnou zeleně a okrasných stromů se dá nazvat pozemek, na kterém se budova knihovny nachází. Je jako stvořený k relaxaci kolemjdoucích na mnoha lavičkách a v malé letní čítárně nebo může být zdrojem poučení o slavičínském regionu formou naučné stezky.

Letní čítárna, obrázek se otevře v novém okněPark u knihovny 1, obrázek se otevře v novém okněPark u knihovny, obrázek se otevře v novém okněPark u knihovny 2, obrázek se otevře v novém okně

Činnost městské knihovny je od nepaměti rozmanitá. Od prvních dnů fungování v nových prostorách však je knihovna navíc základnou pro místní spolky a koordinuje jejich činnost ve městě. Ke svým pravidelným schůzkám a kulturním aktivitám ji využívá například Klub důchodců, Diaklub, Klub důchodců Výzkumného a technického ústavu |Slavičín, Senior Klub, divadelní spolek SemTamFór, sdružení handicapovaných dětí Přátelé z lásky, Dílna Inspirace, Sdružení slavičínských výtvarníků, Rybářský spolek, Myslivecké sdružení Jamné, Spolek včelařů a další. Mohou se zde realizovat v několika sálech a klubovnách, popřípadě ve výstavní galerii. Městská knihovna tedy vytváří zázemí pro tyto spolky a pořádáním různých akcí s nimi úzce spolupracuje a zpestřuje tak jejich náplň. Lze tu nalézt i různé formy aktivního odpočinku pro všechny věkové kategorie místních obyvatel, obyvatel příměstských částí i spádových obcí. Pravidelně se zde pořádají besedy a zábavné akce pro žáky a studenty místních škol, kurzy práce s internetem, zvykoslovné besedy, literární kavárny, výtvarné dílny, výstavy uměleckých děl, autorská čtení známých osobností české literární scény, talk show se známými osobnostmi aj. 

Slavičínská knihovna bývala vždy místem, kde bylo všem všech generacím umožněno čerpat knižní moudrost a zklidnit mysl v příjemném literárním prostředí. V tomto duchu hodlá obyvatelům tohoto regionu sloužit i nadále a těší se na pravidelná vzájemná setkávání.

 

Z historie městské knihovny

1897 - Knihovna založena čtenářsko-ochotnickým spolkem "Palacký" v budově Záložny

1966 - Vzniká Knihovna sdruženého klubu Družba Slavičín sloučením místní lidové knihovny a odborové knihovny Svitu (dříve Japis),ena panem Zdeňkem Pivečkou. Knihovna měla sídlo na slavičínském zámku.

1969 - Od tohoto roku působí knihovna též jako knihovnické středisko pro 8 místních lidových knihoven Bohuslavice, Haluzice, Lipová, Loučka, Nevšová, Rudimov a dvě pobočky Divnice a Hrádek.

1991 - Ustavena Městská knihovna Slavičín jako součást Knihovny Františka Bartoše Zlín. Zřizovatel Okresní úřad Zlín .

1992 - Knihovna přestěhována do nových prostor (na "Hasičárně").

2002 - Knihovna transformována do organizační složky města Slavičín Městský klub a knihovna Slavičín.

2011 - Knihovna přestěhována do nových  prostor rekonstruované budovy na ulici Osvobození čp. 255

Vytvořeno 3.11.2009 16:00:46 - aktualizováno 10.9.2012 15:33:41 | přečteno 7632x | klabackova
load