Provozní řád pro práci s internetem

Informační síť INTERNET je v Městské knihovně Slavičín (dále jen "knihovna") k dispozici občanům za těchto podmínek:

 1. Služby INTERNETU může využívat každý ćtenář knihovny se čtenářským průkazem platným pro daný kalendářní rok a občan, který předloží občanský průkaz. Mládež do 15 let rovněž s platným čtenářským průkazem pouze pod dohledem osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 2. Usnesením Rady Města Slavičína č. 1532-06 je stanoven bezplatný provoz Internetu v knihovně.
 3. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí INTERNET.
 4. Před umožněním přístupu k výpočetní technice písemně potvrdí, že byl seznámen s těmito pravidly a bude je dodržovat.
 5. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.
 6. Na počítačích v knihovně je dovoleno používat pouze služeb Internetu - www, ftp, telnet.
 7. Na internetovém počítači v knihovně je zakázáno: zasahování do prostředí WINDOWS, používání osobních flash disků, popřípadě CD (vyhledané informace je možné vytisknout - cena za tisk jedné stránky z internetu je 3.- Kč);
  • měnit nastavený software nebo restartovat počítač;
  • nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory nebo instalovat aplikace;
  • kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů;
  • šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat;
  • vyhledávat, prohlížet a nahrávat z internetu materiály obsahu pornografického a propagující rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 8. Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně dostupných poštovních služeb.
 9. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k internetu ukončen, popř. s ním může být zavedeno řízení o náhradě způsobené škody.
 10. Dobu užívání internetu v knihovně je možno předem objednat.
 11. Internet je veřejnosti přístupný vždy v půjčovní době knihovny.
Vytvořeno 3.11.2009 16:04:30 | přečteno 4698x | klabackova
load