Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2017

Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. XIII/5/2016 ze dne 14. 12. 2016 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2017 v celkové výši 1 000 000 Kč. 

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2017

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Sálová kopaná Jerevan – celoroční činnost – krajské soutěže, Český pohár sálové kopané, pořádání turnaje v nohejbale

18 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis muži – celoroční činnost – krajské a regionální soutěže

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis muži – turnaj TOP hráčů Valašska ve stolním tenise

8 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis veteráni – celoroční činnost – reprezentace veteránů na ME jednotlivců ve Švédsku, reprezentace ČR na ME družstev v Řecku, účast na turnajích v ČR a Slovensku

19 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis žáci a žákyně – celoroční činnost – krajské a regionální soutěže

10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis – 46. ročník turnaje ve stolním tenise

14 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Florbal muži, junioři, žáci – celoroční činnost – účast v mistrovských a pohárových soutěžích pořádaných ČÚF

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Florbal ženy, juniorky, žačky – celoroční činnost – účast v mistrovských a pohárových soutěžích pořádaných ČÚF

28 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl volejbal ženy – celoroční činnost – turnaj smíšených družstev Kamča cup

19 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl volejbal juniorky – celoroční činnost – účast v mistrovských a pohárových soutěžích pořádaných ČVS

16 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl volejbal žačky, přípravka – celoroční činnost – účast v mistrovských a pohárových soutěžích pořádaných ČVS

15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl basketbalu – celoroční činnost – účast ve sdruženém krajském přeboru /ZL+JM/

23 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl ASPV ženy, ASPV muži – celoroční činnost – pravidelné cvičení, aerobic, účast v kontrolních závodech

8 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl atletiky – celoroční činnost – účast na dálkových a triatlonových závodech, pořádání Běhu vítězství pro mládež

8 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl turistiky – celoroční činnost – účast na závodech a dálkových pochodech v ČR a na Slovensku, účast na akcích pořádaných KČT, pořádání autobusových zájezdů

8 000

TJ Sokol Nevšová, z. s.

Zajištění činnosti sportovních družstev a údržba areálu

71 000

War Sports Team Slavičín z. s.

Celoroční činnost War Sports Team Slavičín, z.s.

23 500

Kuželkářský klub Slavičín, z.s.

Zajištění provozu sportovního zařízení – kuželny v zámeckém parku ve Slavičíně

50 000

Přátelé z lásky, z.s.

Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou osobou

8 000

Nadace Jana Pivečky

Májový volejbalový turnaj pro amatérská smíšená družstva 2017

2 500

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské dráze

Okrskové kolo Hry Plamen – soutěž dětí a mládeže v požárním sportu

3 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

IV. ročník "MIŠKÁŘSKÉHO POHÁRU" v požárním sportu mládeže, mužů a žen a II. ročník "NOČNÍ SOUTĚŽE JLNS"

10 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Podpora družstev mužů a žen v požárním sportu

13 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Celoroční činnost a rozvoj mládeže v požárním sportu

18 000

Lyžařský oddíl Slavičín, z.s.

Rozvoj a provoz aktivit Lyžařského spolku pro rok 2017

5 000

Orel jednota Slavičín

Badminton

8 000

Orel jednota Slavičín

Kondiční cvičení žen

4 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

O pohár SDH Slavičín

5 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

TFA Slavičín

5 000

Ing. Milan Ptáček

Celoroční činnost fotbalových internacionálů (bývalých aktivních hráčů)

10 000

Radim Studeník

Nohejbalový turnaj dvojic 2017

2 500

Ing. Eva Hubíková

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku

5 000

Jiří Havlín

Sportovní den + Turnaj v nohejbale

4 500

Jiří Havlín

Turnaj v ping-pongu (více kolový) v Hrádku

2 000

Jakub Zvoníček

Nohejbalový turnaj Divnice 2017

3 000

Prokop Šuráň

Amatérská fotbalová liga Slavičín – jarní část 2017

8 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

8. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev

5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Šachový oddíl

10 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

520 000

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2017

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

SemTamFór z.s.

Celoroční činnost

10 000

SemTamFór z.s.

Valašské křoví 2017

20 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Pokračování v tradici

2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Zahradní slavnost

2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Canisterapie – pes terapeutem

1 500

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Divnice

Kácení máje + Dětský den

3 000

Spolek Diaklub Slavičín

Celoroční činnost DIAKLUBU

8 000

Spolek Diaklub Slavičín

Slavičínské cérky

8 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára

Dětský den a pouť ke Dni dětí

3 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára

Létající dravci kolem nás

7 000

UnArt Slavičín, p. s.

Slavičínský svátek hudby 2017

10 000

Pěvecký soubor CANTARE, z.s.

Mezinárodní festival pěveckých sborů a orchestrů v Lago di Garda

38 000

Pěvecký soubor CANTARE, z.s.

Celoroční činnost pěveckého sboru CANTARE

25 000

Klub přátel historie Slavičínska

120. výročí narození akademického sochaře Aloise Bučánka – rodáka ze Slavičína

3 000

Klub přátel historie Slavičínska

Marius Kotrba – kresby, obrazy, sochy

3 000

Přátelé z lásky, z.s.

Vzdělávací a poznávací den

2 000

Římskokatolická farnost Slavičín

Farní den

3 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Miniškolička

2 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Dětské Olympijské hry

2 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Canisterapie pro děti

1 500

Junák – český skaut, středisko A. B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Skautský den – ,,Skaut není retro"

5 000

Orel jednota Slavičín

Mikulášské odpoledne – 3. ročník

2 000

Orel jednota Slavičín

Happening šikovných rukou – 3. ročník

2 000

Orel jednota Slavičín

Orelský klub - setkávání seniorů z města i okolí

2 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

Slavičínský plamínek

5 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Cimbálová muzika Slavičan

26 000

Základní umělecká škola Slavičín

Adventní koncerty ZUŠ Slavičín 2017

8 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Oslava 25. výročí založení Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně

5 000

Pavla Sudková

Helfíkův kotár 2017

18 000

PhDr. František Anders

Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová

3 000

Lenka Kovářová

Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové

2 000

Marcel Zvonek

Divadlo nejen pro děti – série 6–8 divadelních představení pro děti

10 000

Marcel Zvonek

Dětský den 2017 – 10. ročník

15 000

Ing. Antonín Gbelec

Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích

2 000

Josef Floreš

Časopis Kruhový objezd

11 000

Jiří Havlín

Vykrajování dýní

1 000

Jiří Havlín

Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku

2 000

Jiří Havlín

Fašanková zábava s pochováváním basy v Hrádku

1 000

Božena Mačková

Zpříjemnění setkání seniorů ve Slavičíně

2 000

Mgr. Vlastislava Kubrychtová

Celoroční činnost Senior klubu Divnice v 2017

3 000

Simona Goňová

Dětské čarodějnické odpoledne

1 000

Simona Goňová

Stezka odvahy

1 000

Miroslava Ševčíková

Dětský karneval

1 000

Mgr. Kristýna Dvořáková

Neleň! 2017

15 000

Ing. René Bil

Kluby zdraví Slavičín 2017

5 000

Luboš Silbrník

Divnická heligonka 2017

6 000

Jakub Zvoníček

Dětský sportovní den

2 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

310 000

PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2017

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Podpora folkloru ve Slavičíně

10 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Podpora environmentální výchovy na Ekoškole ZŠ Slavičín-Vlára

10 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín-Vlára

3 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Čertoviny pro 1. stupeň ZŠ Slavičín-Vlára a Dětský domov Smolina + Návojná

6 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Svatomartinský průvod

4 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Zlínský vorvaň

3 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Mezinárodní sportovní den

1 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

O pohár primátora Mesta Nová Dubnica

3 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Mikulášská laťka

1 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Okrskové kolo v recitační soutěži

3 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Cheerleaders

7 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Valašská sportovní liga – florbal

1 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Činnost kroužku mažoretek

10 000

Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace

Páťákiáda

3 000

Základní škola – Malé Pole, příspěvková organizace

Taneční kroužek LITTLE BEANS

6 000

Základní škola – Malé Pole, příspěvková organizace

Karneval

7 000

Základní škola – Malé Pole, příspěvková organizace

Putování broučků a berušek (lampionový průvod)

1 000

Základní škola – Malé Pole, příspěvková organizace

Hallowenská párty

3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Podpora zájmových kroužků Orientální tance

5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Mladí šachisté DDM Slavičín

5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

17. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, 12. ročník Slavičínského zoubku a 12. ročník Slavičínského vyhazováku

15 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Baví se celá rodina

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

14. ročník Pohádkiády

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Závodí celá rodina

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Celodenní zájezd do Brna (návštěva vědeckotechnologického parku VIDA) pro předškoláky, školáky, přednostně pro děti ze soc. slabých rodin a handicapované žáky, klienty Charity

3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Dýňování a dýňová strašidýlka

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Podpora činnosti kroužku Programování a robotiky při DDM Slavičín

10 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami

3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Dramatický krouže na GJP ve Slavičíně

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Přírodovědný kroužek

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Astronomická pozorování a přednášky pro slavičínskou veřejnost

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Výstavy na GJP Slavičín v roce 2016

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Majálesový průvod městem

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Turnaj v nohejbale

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj v roce 2017

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

20. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Vánoční laťka 2017

1 000

Základní umělecká škola Slavičín

ZUŠ v parku

4 000

Základní umělecká škola Slavičín

Festivalový promenádní koncert ZUŠ Slavičín (v rámci festivalu ZUŠKA? ZUŠKA!)

4 000

Základní umělecká škola Slavičín

Mentorský projekt výtvarného oboru – JINÉ SVĚTY

4 000

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Tvořivá škola

2 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

150 000

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2017

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slavičín

Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu životního prostředí

10 000

Myslivecký spolek Hrádek

Orba a zasetí mysliveckých políček

2 000

Myslivecký spolek Hrádek

Rozšíření a oprava hráze a břehů mokřadu

2 000

Myslivecký spolek Nevšová

Péče o volně žijící zvěř

3 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín

Péče a chov volně žijící zvěře

3 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

20 000

 
Vytvořeno 15.12.2016 10:57:51 - aktualizováno 20.12.2016 15:37:42 | přečteno 682x | pfeiferovaj
load