Cisternová automobilová stříkačka pro SDH města Slavičín (2016)

T 815 2

Dne 24. 8. 2016 byl Jednotce SDH města Slavičín předán do užívání nový speciální požární automobil Tatra 815-2 CAS 20/4000/240 – S2R. 

Toto vozidlo zakoupilo město Slavičín s pomocí účelové dotace od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (2,5 mil. Kč) a účelové investiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje (500 tis. Kč). Zbývajících 2,7 mil. Kč hradilo město ze svého rozpočtu. Na základě výsledku zadávacího řízení byla zakázka zadána dodavateli THT Polička, s.r.o. za celkovou cenu 5,7 mil. Kč. Vozidlo bylo dále doplněno o tzv. redukovanou výbavu v hodnotě 350 tis. Kč.

Pořízením tohoto vozidla se výrazně zkvalitnila práce hasičů při zásahu a zvýšila se bezpečnost a komfort řidičů i ostatních přepravovaných osob. Děkujeme poskytovatelům za finanční podporu a přejeme našim hasičům, aby jim nový automobil dlouho a dobře sloužil.

Mgr. Iva Florešová
vedoucí odboru správního Celkové náklady 

 6 050 000 Kč

Dotace MV ČR

 2 500 000 Kč

Dotace Zlínského kraje 

500 000 Kč

Vlastní zdroje

3 050 000 Kč

Vytvořeno 5.10.2016 9:47:18 | přečteno 1030x | tajemnik
load