Vytvoření souhrnné databáze středisek regionu a zkvalitnění služeb čtenářům (2010)

Cílem projektu bylo zkvalitnění a zrychlení služeb Městské knihovny Slavičín. 

V rámci projektu byl pořízen a instalován nový výkonný server knihovny, zakoupeno PC pro půjčování a zápis pobočky a středisek, pořízeny pro zápis pobočky a dvou středisek. Na nový server počítačové sítě byl instalován databázový systém Firebird a WWW server Apache a převedena nebo přehrána stávající data a konfigurace knihovnického systému. Stanice v městské knihovně, na pobočce a střediscích byly nakonfigurovány pro přístup k novému serveru. Byly zpřístupněny www katalogy pobočky a středisek. V  budoucnu bude případně možné na střediscích zprovoznit přes www rozhraní výpůjční systémy.

Celkové náklady:

115 583,- Kč

Dotace:

72 000,- Kč

Vlastní zdroje:

43 583,- Kč

Vytvořeno 6.3.2013 14:49:26 | přečteno 1332x | tajemnik
load