Zateplení radnice (2010)

Radnice rekonstrukce

Předmětem dotace byly realizace energeticky úsporných opatření na budově radnice ve Slavičíně.

Realizace projektu spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení části stropu 1. PP, části stropu 1.NP a stropu 2.NP. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 28,92 t/rok a úspoře energie cca 484,04 Gj/rok.


Celkové náklady: 3 899 346,50 Kč 
Celkové uznatelné výdaje:2 822 670,50 Kč 
Dotace EU z OPŽP:2 399 269,50 Kč
Dotace SFŽP ČR:141 133,50 Kč
Vlastní zdroje:1 358 943,00 Kč 


 Publicita OPŽP

Vytvořeno 13.10.2010 15:14:49 | přečteno 2328x | tajemnik
load