Slavičín – revitalizace zeleně – Vlára (2012)

Předmětem podpory je revitalizace zeleně zahrady u Základní školy Vlára Slavičín. V rámci realizace bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin.

Cílem projektu bylo dosažení ekologické stability se opírá o vysoký stupeň prostorové stratifikace vegetačních prvků, použitý sortiment a původ množitelského materiálu.

Dílčí cíle byly stanoveny následovně:

  • zajistit stabilitu dřevinné etáže území – jako jeho prostorové kostry a nezaměnitelného biotopu řady organizmů
  • dosáhnout stability rekreační funkce území při zachování přírodních hodnot území
  • využít specifika místa a podpořit význam areálu v systému zeleně sídla

Publicita OPŽP

Vytvořeno 6.3.2013 14:58:00 | přečteno 1604x | tajemnik
load