Rekonstrukce lesní cesty Kolelač - Vasilsko (2010)

Lesní cesta 3

Lesní cesta Kolelač - Vasilsko je jedinou přístupovou cestu k lesním pozemkům města Slavičín v trati Vasilsko, které obhospodařuje na základě nájemní smlouvy společnost Slavičínské lesy s. r. o. 

V rámci projektu byly rekonstruovány tři úseky o délkách 430 m, 235 m, 650 m a šířce 3,0 m, s rozšířením v obloucích 10%.

V úseku délce 430 m 235 m byl proveden podklad z kameniva 32-63 o tl. 150 mm s prolitím, kryt z penetračního makadamu tl. 100 mm a dvojnásobný uzavírací asfaltový nátěr. Bylo rekonsruováno obratiště s krytem z lomového kamene a průběžně osazeny ocelové svodnice. Podél cesty byl čištěn příkop 0,50 m3/bm.

V úseku délce 650 m byl proveden podklad z kamene drceného 32-63 tl. 150 mm a kryt z lomového kamene s výplňovým kamenivem tl. 120 mm s posypy z lomového kamene a výsivkami 30,0kg/m2. V rámci rekonstrukce byl opraveno obratiště a skládka s krytem z lomového kamene, čištění jednoho stávajícího propustu, hospodářské přejezdy budou rekonstruovány a poškozené svodnice budou rekonstruovány nebo vyměněny za nové. Podél cesty byl čištěn příkop 0,30 m3/bm.

Po celé délce rekonstrukce byly strženy krajnice a odstraněny keře.

Realizátorem projektu byla společnost Slavičínské lesy s.r.o.


Celkové náklady: 3 323 994,89 Kč
Celkové uznatelné náklady:2 760 458,00 Kč 
Dotace:2 070 343,00 Kč 
Vlastní zdroje:1 253 651,89 Kč Publicita SZIF

Logo Luhačovské Zálesí

Cesta Kolelač

Lesní cesta 1

Lesní cesta 1

 
Lesní cesta 2

Lesní cesta 2

 
Lesní cesta 3

Lesní cesta 3

 
Lesní cesta 4

Lesní cesta 4

 
 
Vytvořeno 13.10.2010 16:23:27 | přečteno 4437x | tajemnik
load