Protipovodňová opatření a varovný systém Říka - Vlára - Váh, II. etapa (2010)

Protipovodňová opatření II etapa 1

Projekt Protipovodňová opatření a varovný systém Říka - Vlára - Váh, II. etapa navazuje na první etapu realizovanou v roce 2009 a klade si za cíl rozšířit záchranný systém na nová katastrální území a implementovat automatické systémy včasného varování na území Bílých a Bielych Karpat.

Stávající varovný systém bude rozšířen o nová automatická čidla a hlásiče sledující hladinu toku. Instalované hlásiče budou snižovat časovou prodlevu při mimořádných událostech. Komplexní varovný systém bude rozšířen na nové sídelní celky na Slovensku (město Nemšová) a nová katastrální území na české straně (Nevšová), tak aby byli všichni obyvatelé včas varováni. U mostní konstrukce, zabezpečující dopravu při mimořádných událostech v místní části Nevšová, bude zvýšena únosnost.

Partnery projektu je město Nemšová a obec Horné Srnie. Dotace z celkových nákladů, které dosáhly výše 10 mil. Kč, činí 90%.

Publicita Program cezhraničnej spolupráce

Protipovodňová opatření a varovný systém Říka - Vlára - Váh, II.etapa

Protipovodňová opatření II etapa 1

Protipovodňová opatření II etapa 1

 
Protipovodňová opatření II etapa 2

Protipovodňová opatření II etapa 2

 
Protipovodňová opatření II etapa 3

Protipovodňová opatření II etapa 3

 
Protipovodňová opatření II etapa 4

Protipovodňová opatření II etapa 4

 
 
Vytvořeno 27.10.2010 14:05:53 | přečteno 2396x | tajemnik
load