Protipovodňová opatření a varovný systém Říka - Vlára - Váh (2009)

Most na ulici Příčná

Pod tímto názvem jsme zejména v letošním roce realizovali ve Slavičíně projekt, který byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR a jehož partnery byli město Dubnica nad Váhom a obec Horné Srnie. V našem městě přesáhla celková investice v rámci projektu částku 10 mil. Kč. Z této částky činila dotace 90 %, zbylých 10 % byly vlastní zdroje města.

Zcela dokončen a v provozu je již most na Příčné ulici. Dodavatelem stavby byla EUROVIA CS, a. s., závod Zlín, celkové náklady 7 595 632 Kč. Stavba byla zahájena dne 2. 4. 2009 a ukončena 22. 9. 2009. Předán byl také výstražný a varovný systém (rozhlas), jehož dodavatelem byla firma Empemont, s. r. o. Montáž systému byla zahájena dne 27. 4. 2009 a ukončena 31. 8. 2009, celkové nálady činily 3 339 890 Kč.

Z naší strany tak byla ukončena realizační fáze prvního ze 4 projektů česko-slovenské spolupráce, které v současné době realizujeme. V roce 2010 bude projekt pokračovat pracemi na slovenské straně, kde bude budován výstražný a varovný systém. Slovenskými partnery jsme byli na koordinačních schůzkách, které se v rámci projektu konají, ujištěni, že práce probíhají v souladu se schváleným harmonogramem projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita Program cezhraničnej spolupráce

Vytvořeno 12.3.2010 15:19:18 | přečteno 2602x | tajemnik
load