Pěšky nebo na kole, zvládne to i batole (2012)

Pěšky nebo na kole - kontrolní den 25.5.2012 2

Hlavním cílem projektu je spolupráce města Slavičín a obce Horné Srnie v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na infrastukturu cyklotras, posílení trvale udržitelného rozvoje přeshraničního území a zlepšení úrovně vybavenosti území.

Záměrem projektu je vyznačit 2,6 km dlouhou cyklotrasu městem Slavičín, která povede přímo středem města mimo komunikaci I. třídy kolem informačního centra, v blízkosti muzea a kolem dalších atraktivit. Dále bude rekonstruován propustek přes Říku, který je dnes ve stavu neumožňující vedení cyklotrasy a který umožní přímé napojení mezi Slavičínem a cyklotrasou směřující přímo na Slovensko. Trasa vedená městem bude poukazovat na různé zajímavé atraktivity, bude vybavena mobiliářem. Vybudovaný úsek cyklotrasy bude tvořit turisticky zajímavý celek, který doplní vydání cyklomapy Slavičínska s vyznačením možných cest na Slovensko.

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Publicita EU a mikroregion BBK

  • Dne 20. 3. 2012 byla usnesením Rady města Slavičín zadána zakázka na stavební práce na akci „Pěšky nebo na kole, zvládne to i batole“ za cenu obvyklou ve výši 668 878,- Kč uchazeči EUROVIA CS, a.s., závod Zlín. Realizace byla zahájena předáním staveniště v dubnu 2012 a dle smlouvy bude ukončena v srpnu 2012.

  • Dne 25. 5. 2012 se konal kontrolní den za účasti zástupců partnera z obce Horné Srnie. 

  • Dne 24. 7. 2012 proběhl kontrolní den za účasti zástupce partnerské obce, dodavatele, projektanta a investora.

  • V pátek 14.9.2012 se konala společná cyklovyjížďka, která byla jednou z aktivit projektu. Den předtím bylo velmi chladno a pršelo jako z konve, takže jsme uvažovali o přesunutí termínu. Nakonec jsme to ale neudělali a měli jsme štěstí. Počasí bylo poměrně přívětivé a tak jsme akce mohla uskutečnit. Vyjížďky se zúčastnilo celkem 33 dětí, z toho 15 žáků Základné školy s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní a 18 žáků ze Základní školy Slavičín – Malé Pole. Sešli jsme se na začátku cyklostezky v Hrádku, kde se naši slovenští přátelé dozvěděli něco o projektu a o náplni celého dne. Pak jsme nasedli na kolo a vydali se na Horní náměstí do muzea. Jízda byla bezpečná, protože nás celou cestu hlídala jak městská policie, tak Policie ČR. Děti pak absolvovaly prohlídku muzea, přednášku o historii, ale třeba také o bezpečnosti jízdy na kole. Po obědě děti navštívily Pivečkův lesopark, kde se mohly podívat, co nového se za dobu od poslední návštěvy změnilo k lepšímu. Pak už nezbývalo než nasednout na autobus a vrátit se domů.
Pěšky nebo na kole

Pěšky nebo na kole - kontrolní den 25.5.2012 1

Pěšky nebo na kole - kontrolní den 25.5.2012 1

 
Pěšky nebo na kole - kontrolní den 25.5.2012 2

Pěšky nebo na kole - kontrolní den 25.5.2012 2

 
Pěšky nebo na kole - kontrolní den 24.7.2012 1

Pěšky nebo na kole - kontrolní den 24.7.2012 1

 
Pěšky nebo na kole - kontrolní den 24.7.2012 2

Pěšky nebo na kole - kontrolní den 24.7.2012 2

 
Pěšky nebo na kole - cyklovyjížďka 14.9.2012 1

Pěšky nebo na kole - cyklovyjížďka 14.9.2012 1

 
Pěšky nebo na kole - cyklovyjížďka 14.9.2012 2

Pěšky nebo na kole - cyklovyjížďka 14.9.2012 2

 
Pěšky nebo na kole - cyklovyjížďka 14.9.2012 3

Pěšky nebo na kole - cyklovyjížďka 14.9.2012 3

 
Pěšky nebo na kole - cyklovyjížďka 14.9.2012 4

Pěšky nebo na kole - cyklovyjížďka 14.9.2012 4

 
 
Vytvořeno 7.3.2012 13:43:16 | přečteno 2048x | tajemnik
load