Čo robíš sused - ; na návštěve s internetom (2009)

Co děláš sousede

Další z řady projektů, které realizuje město Slavičín v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR se blíží do finiše. Jedná se o projekt s názvem „Čo robíš sused - ; na návštěve s internetom“, který jsme připravili s našimi přáteli z obce Horné Srnie.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení využívání informačních technologií v přeshraničním regionu a právě jakési nahlédnutí do života přeshraničního partnera. Obsahem projektu bylo zejména pořízení kamerového systému, jehož výstup je dnes veřejně přístupný na adrese www.codelassousede.eu. Jedná se o beta verzi, která neustále probíhá úpravami, nicméně v předfinální podobě jsou výstupy ze systému již k dispozici. Projekt přinesl také dva nové infoboxy - jeden v hotelu Slavičan a druhý v autobusové zastávce u obecního domu v Hrádku. Ke zefektivnění spolupráce se slovenským partnerem přispěje také videokonferenční systém a větší informovanost obyvatelstva přinese jistě také plazmová obrazovka ve vestibulu Radnice.

Náklady projektu přesáhly částku 2 mil. Kč, z čehož činila 90% dotace a město přispělo 10% z vlastních zdrojů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita Program cezhraničnej spolupráce

Vytvořeno 12.3.2010 15:19:50 | přečteno 2952x | tajemnik
load