Poskytnuté granty města Slavičín na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2008

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2008

Název žadatele

Název grantu

Přidělená částka

Kynologický klub Slavičín, U Zahrádek 480

Zkoušky psů - ovladatelnost, poslušnost

4 000

Kynologický klub Slavičín, U Zahrádek 480

Otevřený kynologický závod

6 000

TJ Sokol Slavičín, K Hájenkám 345

Celoroční činnost, pořádání soutěží

6 000

Kyokushin Karate Klub Slavičín, Školní 403

Činnost oddílu

12 000

Gymnázium Jana Pivečky, Školní 822

Mikulášský discomaraton

2 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Zlínský Vorvaň

2 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Džezgymnastika

4 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Mikulášská laťka

1 500

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Florbal - Valašská sportovní liga ZŠ

1 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Pohár ČS rozhlasu - atletika

1 000

FC TVD Slavičín, ul. Školní

Činnost fotbalového oddílu FC TVD Slavičín

325 000

Tenisový klub Slavičín, Mladotická 738

Soutěže družstev žáků

10 000

Tenisový klub Slavičín, Mladotická 738

Turnaj mladších žáků, turnaj starších žáků

6 000

Tenisový klub Slavičín, Mladotická 738

Vánoční turnaj v tenise

3 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115

Hipoterapie - rehabilitační jízda na koni

5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296

Běh Terryho Foxe - 13. ročník

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296

Miss aerobik - 8. ročník

2 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Činnost lyžařského oddílu

5 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Jerevan A - celoroční činnost

60 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Jerevan A - soutěž v nohejbale trojic a kuželkách

3 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Oddíl kuželek - činnost oddílu

35 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Oddíl turistiky

8 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Oddíl atletiky - Běh vítězství

7 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Oddíl basketbalu

23 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

ASPV ženy

7 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Stolní tenis - 37. ročník turnaje

3 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Stolní tenis - veteráni

5 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Stolní tenis - muži, A, B, C

15 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Oddíl volejbalu

0

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Oddíl volejbal - žačky

7 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Oddíl volejbal - ženy

12 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Oddíl volejbal - juniorky

12 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Oddíl volejbal - muži

9 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Florbal - žákyně

13 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Florbal - žáci

14 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Florbal - juniorky

13 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Florbal - muži B

10 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Florbal - muži A

25 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29

Florbal - junioři

15 000

NK Slavičín, K Hájenkám 314

Nohejbalový turnaj - 3. ročník

1 500

NK Slavičín, K Hájenkám 314

Celoroční činnost NK

3 000

Základní škola Slavičín Malé Pole, Osvobození 8

Orientační závod ke Dni země

1 000

Základní škola Slavičín Malé Pole, Osvobození 8

Lyžařské závody

1 500

Základní škola Slavičín Malé Pole, Osvobození 8

Vánoční turnaj ve florbalu

1 000

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Závody ve slalomu a běhu na lyžích

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Atletický pohár SŠ - 27. ročník

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Turnaj v košíkové - 11. ročník

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Turnaj v nohejbale

1 000

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Regionální a okresní kolo SOŠ v kopané

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Orientační závod

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Vánoční laťka - 14. ročník

1 500

SDH Hrádek na Vlárské dráze

Celoroční činnost mládeže

2 000

TJ Sokol Nevšová

Zajištění činnosti sportovního družstva, údržba areálu

30 000

TJ Divnice, Divnice 50

Činnost fotbalového oddílu

15 000

Josef Zvoníček, Divnice 102

Běh Po divnických vrchoch

2 000

Josef Zvoníček, Divnice 102

I. ročník turnaj v nohejbale

1 500

Divadlo Pařez, Družstevní 670

Činnost v roce 2008

5 000

Divadlo Pařez, Družstevní 670

Nastudování nové hry

10 000

Gymnázium Jana Pivečky, Školní 822

Dramatický kroužek

3 000

Gymnázium Jana Pivečky, Školní 822

Výstavy na GJP

2 500

Gymnázium Jana Pivečky, Školní 822

Zahraniční výměné stáže žáků

7 000

Gymnázium Jana Pivečky, Školní 822

Výtvarný kroužek

2 000

Gymnázium Jana Pivečky, Školní 822

Hudební kroužek

3 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Krajina za školou - výstava

2 500

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Volba miss ZŠ Vlára

1 500

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Mikulášská besídka

1 500

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Družinová pouť

1 500

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Slet čarodějnic

1 500

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Pohádkový les

1 500

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Cimbálová muzika Slavičan

28 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Dětský národopisný soubor Slavičánek

35 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Soustředění a festival mažoretek

6 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, Školní 403

Dětský den

3 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, Školní 403

Pouť ke Dni dětí

2 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, Školní 403

Karneval na ledě

2 000

Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111

Dětský Vánoční jarmark

4 000

Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111

Pohádkový les

5 000

Základní umělecká škola Slavičín, Mezi Šenky 121

Krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ

2 000

Základní umělecká škola Slavičín, Mezi Šenky 121

Soutěž žáků ZUŠ

8 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115

Zahradní slavnost

2 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296

Pohádkiáda - 5. ročník

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296

Baví se celá rodina

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296

Slavičínský šikula

10 000

Sem Tam For, o.s., Květná 424

Činnost v roce 2008

30 000

Sem Tam For, o.s., Květná 424

Valašské křoví 2008

35 000

SDH Hrádek na Vlárské Dráze

Dětský den

2 000

SDH Hrádek na Vlárské Dráze

Fašanky

1 000

Pěvecký sbor Cantare při ZUŠ Slavičín, o.s. Mezi Šenky 121

Adventní koncert

10 000

Pěvecký sbor Cantare při ZUŠ Slavičín, o.s. Mezi Šenky 121

Jarní setkání pěveckých sborů

10 000

Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození 8

Dramatický kroužek

1 000

Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození 8

Karneval

2 000

Klub přátel historie Slavičínska, Horní náměstí 102

Celoroční činnost

10 000

Přátelé z lásky, Hrádecká 154

Vánoční besídka

2 000

Josef Floreš, Družstevní 782, Slavičín

Časopis Kruhový objezd

10 000

Jiřina Brlicová, Na Zastávce 364, Slavičín

Celoroční činnost Klubů důchodců Slavičín

3 000

Alena Gbelcová, Slavičín - Divnice 19

Svátek matek

1 000

Alena Gbelcová, Slavičín - Divnice 19

Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích

2 000

Vlastislava Kubrychtová, Slavičín - Divnice 64

Činost senior klubu Divnice

1 000

Vlasta Juršová, Nevšová 66

Dětský karneval

1 500

Mgr. Stanislava Pučoková, Nevšová 38

Vánoční koncert v Nevšové

1 000

Ludmila Hromádková, Nevšová 29

Činost klubu důchodců Nevšová

1 000

Miroslava Ševčíková, Nevšová 67

Fašanky v Nevšové

3 000

Lenka Kovářová, Nevšová 11

Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové

2 000

Miroslav Juřík, Nádražní 48, Hrádek na Vlárské dráze

Rozsvícení vánočního stromu v Hrádku

2 000

ZO Český svaz včelařů Slavičín, Dlouhá 300

Chov včelstev

8 000

MS Jamné Slavičín

Zkvalitnění životního prostředí

2 000

MS Jamné Slavičín

Lochovecký pohár jezevčíků

1 000

MS Nevšová, Slavičín - Nevšová 149

Zvýšení kvality honitby, ozdravení zvěře

2 000

MS HS Hrádek, Nádražní 97

Odchov bažantí zvěře, výsadba stromů a keřů

2 000

Gymnázium Jana Pivečky, Školní 822

Přírodovědný kroužek

2 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Spolupráce s ekologickými organizacemi

5 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Prevence patologických jevů u mládeže-život bez závislosti

1 000

Občanské sdružení R-Ego, Mezi Šenky 19

Činnost poradenského centra

10 000

Přátelé z lásky - sdružení pro handicap. děti, Hrádecká 154

Sportovně vzdělávací den

4 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115

Canisterapie - cesta k úsměvu

4 000

Pavla Sudková, Nevšová 157

Helpíkův pohár 2008

10 000

Přátelé z lásky - sdružení pro handicap. děti, Hrádecká 154

Rehabilitační pobyt pro handicapované děti

5 000

Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403

Naučný program ZOO Lešná

1 000

Vytvořeno 27.2.2008 0:54:26 - aktualizováno 28.2.2008 20:28:59 | přečteno 2997x | Marie Rumplíková
load