Granty na rok 2014

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2013 přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2014. Celková částka grantů je 790 000 Kč.


Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal – žačky

10000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal – juniorky

12000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal – ženy

15000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal – muži

5000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl turistiky

5000

Sportovní kluby Slavičín

SK Jerevan

60000

Sportovní kluby Slavičín

Florbal

60000

Sportovní kluby Slavičín

Florbal ženy – mezinárodní turnaj

5000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl basketbalu

15000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl atletiky – Běh vítězství

5000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl ASPV ženy

5000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis veteráni

12000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis muži + 43. ročník turnaje mládeže, mužů a veteránů

18000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis muži + 28. ročník turnaje hráčů Valašska

5000

Kuželkářský klub Slavičín

Zajištění činnosti oddílů Kuželkářského klubu Slavičín

51000

TJ Sokol Nevšová

Zajištění činnosti sportovních družstev, údržba areálu

60000

TJ Divnice

Činnost fotbalového oddílu

20000

Josef Zvoníček, starší

Karneval na ledě

1000

Josef Zvoníček, mladší

Noční badmintonový turnaj

1500

Josef Zvoníček, mladší

Nohejbalový turnaj v Divnicích

1500

Ing. Eva Hubíková

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku

5000

Ing. Milan Ptáček

Podpora tělovýchovné činnosti

5000

Tomáš Hrnčiřík

11. ročník memoriálu Josefa Hrnčiříka

2000

Jiří Havlín

Sportovní den

1500

Jiří Havlín

Turnaj v nohejbale

1500

Přemysl Kotásek

Amatérská fotbalová liga Slavičín 2013 – 2014 (jarní část)

7000

UnArt Slavičín

Evropský svátek hudby 2014

3000

SDH Divnice

Kácení máje + Dětský den

3000

SDH Nevšová

Podpora oddílů soutěžících v požárním sportu

8000

SDH Slavičín

Slavičínský plamínek

5000

SemTamFór

Valašské křoví 2014

25000

SemTamFór

Celoroční činnost.

20000

Přátelé z lásky

Rekondiční pobyt pro handicapované děti a mládež

8000

Přátelé z lásky

Poznávací a vzdělávací den

3000

Přátelé z lásky

Vánoční besídka

1000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Pokračování v tradici

2000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Canisterapie

3000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Zahradní slavnost

2000

Mateřské centrum Slavičín

Miniškolička

12000

Kynologický klub Slavičín

Valašské divočení, Voříškiáda

8000

Nadace Jana Pivečky

Pohádkový les

5000

Nevšová dětem

Maškarní karneval na ledě

1000

Nevšová dětem

Dětské čarodějnické odpoledne aneb slet čarodějnic

2000

Diaklub Slavičín

Celoroční činnost Diaklubu Slavičín

10000

Josef Zvoníček, starší

Dětské zábavné odpoledne

2000

Jiřina Brlicová

Činnost klubu důchodců Slavičín

3000

Miroslava Ševčíková

Dětský karneval

2500

Luboš Silbrník

Divnická heligonka – IV.ročník

3000

Mgr. Vlastislava Kubrychtová

Celoroční činnost Senior klubu Divnice

3000

Ing. Antonín Gbelec

Rozsvěcení vánočního stromu v Divnicích

2000

Lenka Kovářová

Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové

2000

Jiří Havlín

Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku

2000

Jiří Havlín

Vykrajování dýní

1000

Stanislava Pučoková

Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová

3000

Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín

Malý kutil

2500

Základní umělecká škola Slavičín

Vánoční koncerty ZUŠ Slavičín

10000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami

1500

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Astronomická pozorování a přednášky pro slavičínskou veřejnost

1500

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Výstavy na GJP Slavičín v roce 2014

3000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

20. ročník – Vánoční laťka

1500

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

12. ročník turnaje v nohejbale základních a středních škol

1000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

17. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí

1000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj

1000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Majáles 2014

3000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek

4000

Dům dětí a mládeže Slavičín

XIV. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, X. ročník Slavičínského zoubku a X. ročník Slavičínského wyhazováku

12000

Dům dětí a mládeže Slavičín

Mladí šachisté DDM Slavičín, Šachový klub Slavičín

5000

Dům dětí a mládeže Slavičín

Závodí celá rodina

2500

Dům dětí a mládeže Slavičín

Podpora zájmových kroužků Orientální tance

5000

Dům dětí a mládeže Slavičín

11. ročník Pohádkiády

1000

Dům dětí a mládeže Slavičín

Baví se celá rodina

1000

Dům dětí a mládeže Slavičín

5. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev

1500

Dům dětí a mládeže Slavičín

Hasičský kroužek Nevšová

5000

Základní škola-Malé Pole

County kroužek

8000

Základní škola-Malé Pole

Hallowenská párty

1000

Základní škola-Malé Pole

Školní show

4000

Základní škola-Malé Pole

Putování s broučky

1000

Základní škola-Malé Pole

Karneval

3000

Základní škola Slavičín-Vlára

Novoroční fotbalový turnaj pro žáky 4. a 5. tříd a okolní školy

1000

Základní škola Slavičín-Vlára

Podpora dopravní výchovy u dětí mladšího školního věku prostřednictvím praktických programů dětského dopravního hřiště

6000

Základní škola Slavičín-Vlára

Zlínský vorvaň

3000

Základní škola Slavičín-Vlára

Pohádková tělocvična

1000

Základní škola Slavičín-Vlára

Čertoviny pro 1.stupeň ZŠ Slavičín a DD Smolina

5000

Základní škola Slavičín-Vlára

Polonéza

3000

Základní škola Slavičín-Vlára

Sportovní den pro žáky 1. stupně

1000

Základní škola Slavičín-Vlára

Atletika 1. stupeň – Valašská sportovní liga

1500

Základní škola Slavičín-Vlára

Atletický čtyřboj pro žáky 4. a 5. tříd a okolní školy

1000

Základní škola Slavičín-Vlára

Mezinárodní sportovní den

1500

Základní škola Slavičín-Vlára

Dětský národopisný soubor Slavičánek

25000

Základní škola Slavičín-Vlára

Cimbálová muzika Slavičan

37000

Základní škola Slavičín-Vlára

Mikulášská laťka

1500

Základní škola Slavičín-Vlára

Florbal – Valašská sportovní liga

1000

Základní škola Slavičín-Vlára

Podpora spolupráce s neziskovými ekologickými organizacemi Rumpold, Centrum Veronica, Líska, Alcedo

10000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára

Dětský den a pouť ke Dni dětí

5000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára

Karneval na ledě pro širokou veřejnost

4000

Pěvecký soubor Cantare při ZUŠ Slavičín

Mezinárodní festival pěveckých sborů Musica Sacra v Římě

30000

Občanské sdružení R-Ego

Činnost poradenského centra R-Ego

5000

Pavla Sudková

Helfíkův kotár 2014

18000

ZO Českého svazu včelařů Slavičín

Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu životního prostředí

3000

Myslivecké sdružení Nevšová

Zvýšení úživnosti honitby

4000

Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze

Zkvalitnění životního prostředí

3000

Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze

Oprava vodní nádrže

2000

MS Jamné Slavičín

Zkvalitnění životního prostředí

4000
Vytvořeno 9.4.2014 10:04:32 - aktualizováno 9.4.2014 10:05:39 | přečteno 2074x | ZakovaZ
load