Granty na rok 2013

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo na svém zasedání dne 12. 12. 2012 přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2013. Celková částka grantů je 797 000 Kč.

 

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal - žačky.

8 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal - juniorky.

10 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal - ženy.

15 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal - muži.

6 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl turistiky.

5 000

Sportovní kluby Slavičín

SK Jerevan.

60 000

Sportovní kluby Slavičín

Florbal.

70 000

Sportovní kluby Slavičín

Florbal ženy - 5.ročník turnaje.

5 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl basketbalu.

15 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl atletiky - Běh vítězství.

8 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl ASPV ženy.

5 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl ASPV muži.

1 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis veteráni.

12 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis muži.

14 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl lyžování.

5 000

Kuželkářský klub Slavičín

Zajištění činnosti oddílů Kuželkářského klubu Slavičín.

51 000

TJ Sokol Nevšová

Zajištění činnosti sportovních družstev, údržba areálu.

60 000

TJ Divnice

Činnost fotbalového oddílu.

18 000

Orel jednota Slavičín

Turnaj v kuželkách.

1 500

Orel jednota Slavičín

Kondiční cvičení žen.

2 000

Orel jednota Slavičín

Badminton.

10 000

Tenisový klub Slavičín

Tenisové turnaje neregistrovaných dvojic - dospělí.

5 000

Tenisový klub Slavičín

Údržba tenisových kurtů.

0

Josef Zvoníček, mladší

Badmintonový turnaj v Divnicích.

1 500

Josef Zvoníček, mladší

Nohejbalový turnaj v Divnicích.

1 500

Ing. Eva Hubíková

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku.

5 000

Ing. Milan Ptáček

Podpora tělovýchovné činnosti.

8 000

Filip Unzeitig

Tenisová závodní příprava – zimní sezóna.

0

Filip Unzeitig

Tenisová závodní příprava – letní sezóna.

0

Filip Unzeitig

Fyzioterapie a sportovní lékaři.

0

Tomáš Hrnčiřík

10. ročník memoriálu Josefa Hrnčiříka.

2 000

Jiří Havlín

Sportovní den.

1 500

Jiří Havlín

Turnaj v nohejbale.

1 500

Jiří Havlín

Závody kol a mopedů.

1 500

UnArt Slavičín

Evropský svátek hudby 2013.

5 000

SDH Divnice

Kácení máje + Dětský den.

4 000

SDH Divnice

Fašankový průvod obcí.

0

SDH Nevšová

Podpora oddílů soutěžících v požárním sportu.

8 000

SDH Slavičín

Slavičínský plamínek.

5 000

SemTamFór

Valašské křoví.

25 000

SemTamFór

Celoroční činnost a Slavičínské padající listí.

25 000

Přátelé z lásky

Rehabilitační pobyt pro handicapované děti a jejich rodinné příslušníky.

7 000

Přátelé z lásky

Poznávací a vzdělávací den.

5 000

Přátelé z lásky

Vánoční besídka.

1 500

Armypark Slavičín

Copak je to za vojáka 2013.

3 000

Armypark Slavičín

Renovace PPK Sněžka.

2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Léčebná jízda na koni.

2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Canisterapie – pes terapeutem.

3 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Den Charity.

2 000

Mateřské centrum Slavičín

Podzimní drakiáda s Mateřským centrem.

1 000

Mateřské centrum Slavičín

Miniškolička.

2 000

Mateřské centrum Slavičín

Dětské Olympijské hry.

4 000

Mateřské centrum Slavičín

Mami, tati, pojď si hrát.

3 000

Mateřské centrum Slavičín

Přednášky, besedy, vzdělání pro rodiče.

1 500

Divadlo Pařez

Činnost Divadla Pařez v roce 2013.

5000

Kynologický klub Slavičín

Valašské divočení, výstava psů, provoz klubu.

8000

Nadace Jana Pivečky

Pohádkový les

5 000

Bc. Simona Goňová

Velikonoční jarmark s výstavou rukodělných prací.

2 000

Josef Zvoníček, starší

Dětské odpoledne v Divnicích.

2 000

Zdenka Drozdová

Celoroční činnost Diaklubu Slavičín.

5 000

Jiřina Brlicová

Činnost klubu důchodců Slavičín.

3 000

Miroslava Ševčíková

Dětský karneval.

2 500

Luboš Silbrník

Divnická heligonka.

3 000

Martin Kovář

Dětský tábor Vojtěch 2013.

0

Mgr. Vlastislava Kubrychtová

Celoroční činnost Senior klubu Divnice.

2 000

Ing. Antonín Gbelec

Rozsvěcení vánočního stromu v Divnicích.

2 000

Lenka Kovářová

Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové.

2 000

Jiří Havlín

antareání vánočního stromu v Hrádku.

2 000

Ludmila Hromádková

Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová.

2 000

Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín

Výtvarná soutěž na téma Slavičín a jeho okolí.

2 000

Základní umělecká škola Slavičín

Vánoční koncerty ZUŠ Slavičín.

12 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami.

1 500

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Astronomická pozorování a přednášky pro slavičínskou veřejnost.

1 500

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Výstavy na GJP Slavičín v roce 2013.

3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

19. ročník – Vánoční laťka.

1 500

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

11. ročník turnaje v nohejbale základních a středních škol.

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

16. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí.

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj.

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Majáles 2013.

3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek.

4 000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

XII. Ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, IX. Ročník Slavičínského zoubku a IX. Ročník Slavičínského wyhazováku

15 000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Mladí šachisté DDM Slavičín, Šachový kub Slavičín.

5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Závodí celá rodina.

2 500

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Gala show Orient, podpora zájmových kroužků Orientální tance.

5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

10. ročník Pohádkiády.

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Baví se celá rodina.

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

4. ročník Běhu naděje.

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

4. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev.

1 500

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Hasičský kroužek Nevšová.

5 000

Základní škola – Malé Pole

Country kroužek.

8 000

Základní škola – Malé Pole

Hallowenská párty.

1 000

Základní škola – Malé Pole

Školní show.

3 000

Základní škola – Malé Pole

Hledání ztracené hvězdičky.

1 000

Základní škola – Malé Pole

Karneval.

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Zlínský vorvaň.

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Pohádková tělocvična.

1 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Maškarní odpoledne.

1 500

Základní škola Slavičín – Vlára

Čertoviny pro 1.stupeň ZŠ Slavičín a DD Smolina.

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Polonéza.

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Sportovní den pro žáky 1. stupně.

1 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Atletika 1. stupeň – Valašská sportovní liga.

1 500

Základní škola Slavičín – Vlára

Atletický čtyřboj pro žáky 4. a 5. tříd a okolní školy.

1 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Mezinárodní sportovní den.

1 500

Základní škola Slavičín – Vlára

Dětský národopisný soubor Slavičánek.

30 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Cimbálová muzika

32 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Mikulášská laťka.

1 500

Základní škola Slavičín – Vlára

Florbal – Valašská sportovní liga.

1 000

Základní škola Slavičín – Vlára

Podpora spolupráce s neziskovými ekologickými organizacemi Rumpold, Centrum Veronica.

4 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín – Vlára

Dětský den a pouť ke Dni dětí.

5 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín – Vlára

Létající dravci kolem nás.

4 000

Pěvecký soubor Cantare při ZUŠ Slavičín

Festival pěveckých sborů v Kutné Hoře.

16 000

SRPDŠ Základní umělecké školy Slavičín

Dumping drums a ZUŠ Slavičín v parku.

0

Občanské sdružení R-Ego

Činnost poradenského centra R-Ego.

8 000

Pavla Sudková

Helfíkův kotár 2013.

15 000

ZO Českého svazu včelařů Slavičín

Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

3 000

Myslivecké sdružení Nevšová

Zvýšení úživnosti honitby.

4 000

Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze

Zkvalitnění životního prostředí.

3 000

Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze

Oprava vodní nádrže.

3 000

MS Jamné Slavičín

Zkvalitnění životního prostředí.

3 000

Vytvořeno 3.1.2013 8:46:02 - aktualizováno 3.1.2013 8:56:08 | přečteno 3136x | Marie Rumplíková
load