Zápis do ZUŠ

ZUŠ Slavičín

Základní umělecká škola Slavičín zve děti a rodiče k zápisu do hudebního i výtvarného oboru v termínech: úterý 9. 5. 2017 od 16.30 do 18.00 hodin, středa 10. 5. 2017 od 16.30 do 18.00 hodin, pondělí 15. 5. 2017 od 15.00 do 18.00 hodin a úterý 16. 5. 2017 od 16.30 do 18.00 hodin.  

 Hudební obor

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o studium svého dítěte v hudebním oboru ZUŠ Slavičín, dostavte se s ním do ZUŠ k zápisu, který proběhne v přízemí v ředitelně školy v těchto dnech:

- nástrojová výuka a pěvecké sbory

úterý 9. 5. od 16.30 do 18.00 hodin, středa 10. 5. od 16.30 do 18.00 hodin, pondělí 15. 5. od 15.00 do 18.00 hodin a úterý 16. 5. od 16.30 do 18.00 hodin  

Předem si promyslete a zvolte hlavní nástroj studia a také náhradní nástroj, pokud by Vám z kapacitních důvodů nebylo možné vyhovět. Nabídka vzdělávacího zaměření v ZUŠ Slavičín ve školním roce 2017/2018: klavír, kytara, housle, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, tuba, klávesové nástroje (při volbě jakéhokoliv dechového nástroje žák začíná hrát nejprve na zobcovou flétnu jako na tzv. přípravný nástroj)

- Do sborového zpěvu přijímáme neomezený počet dětí ve věku od 7 do 13 let.

Při zápisu obdržíte důležité informace ohledně studia jednotlivých nástrojů a další obecné informace, které Vás budou zajímat. Zároveň zde uhradíte zálohu na školné pro školní rok 2017/2018 ve výši 500 Kč. Pokud se k zápisu v daném termínu nemůžete z vážných důvodů dostavit, kontaktujte, prosím, vedení školy na tel. 577 341 201 a domluvte si náhradní termín Vaší schůzky.

Výtvarný obor

Dovolujeme si Vám také nabídnout studium výtvarného oboru v naší škole. Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků v oborech plošná a prostorová tvorba, které jsou v průběhu studia doprovázeny vstupy z dějin umění. Děti nejprve intuitivně a později vědomě pracují s výtvarnými prvky, učí se je pojmenovat, porovnávat s nimi své pocity, postřehy a myšlenky. Výtvarný obor tedy pracuje s řemeslnou stránkou výtvarného projevu a zároveň prohlubuje vztah k vnějšímu světu a sobě samému.

Pokud máte zájem o studium, dostavte se k zápisu do ZUŠ ve stejných termínech jako u hudebního oboru, a to do  ředitelny školy nebo učebny výtvarného oboru. Zde obdržíte přihlášku a další informace o studiu, zároveň v případě přijetí zaplatíte zálohu na školné ve výši 500 Kč na školní rok 2017/2018.

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka ZUŠ Slavičín

Vytvořeno 25.4.2017 15:07:28 | přečteno 1361x | pfeiferovaj
load