Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2017

Pes

Upozorňujeme majitele psů, že podle obecně závazné vyhlášky města Slavičín č. 1/2011, o místním poplatku ze psů, je tento poplatek splatný do 15. února 2017.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na Městském úřadě ve Slavičíně – odbor ekonomický, dveře č. 209. V případě bezhotovostní platby převodem z účtu je nutno předem požádat o sdělení identifikačních údajů k platbě pro konkrétního poplatníka místního poplatku ze psa. Tyto údaje poskytne Ing. Daniela Majkusová, telefon: 577 004 822, e-mail: ekonom1@mesto-slavicin.cz.

Roční sazba místního poplatku ze psů je stanovena zákonem o místních poplatcích a obecně závaznou vyhláškou města podle místa trvalého pobytu držitele psa.

poplatek za 1 psa/každého dalšího psa

Slavičín:

bytový dům 1 000 Kč/1 500 Kč

rodinný dům 200 Kč/300 Kč

osoba pobírající důchod 200 Kč/300 Kč

Hrádek, Divnice, Nevšová:

bytový dům 500 Kč/750 Kč

rodinný dům 100 Kč/150Kč

osoba pobírající důchod 100 Kč/150Kč

Pokud nebude místní poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, bude poplatek poplatníkovi vyměřen a jeho úhrada vymáhána v souladu s daňovým řádem. V takovém případě může být sazba poplatku navýšena až na trojnásobek základní sazby. Majitelům psů, kteří držení psa dosud neohlásili, připomínáme zákonnou povinnost ohlášení držení psa do 15 dnů od jeho pořízení. Taktéž osoby, které jsou od placení místního poplatku ze psů ze zákona osvobozeny, mají povinnost držení psa ohlásit a nárok na osvobození správci poplatku prokázat.

Bližší informace a příslušné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města Slavičín (Městský úřad Slavičín – Tiskopisy a formuláře – Odbor ekonomický) nebo přímo na odboru ekonomickém MěÚ.

Ing. Daniela Majkusová, odbor ekonomický MěÚ Slavičín

Vytvořeno 16.1.2017 10:36:57 | přečteno 817x | pfeiferovaj
load