Tříkrálová sbírka 2017 se pyšní rekordním výtěžkem

Tříkrálová sbírka 2017

Radost z dobrého skutku – tak lze jinak nazvat největší dobrovolnickou akci konanou vždy na počátku nového roku, Tříkrálovou sbírku. 

Také letos dne 7. ledna 2017 se v našem městě a okolních obcích opět rozezněly hlasy mladých králů. Přestože venkovní teplota ukazovala - 25° C, koledníci se svými vedoucími ochotně vyšli do ulic města, aby svou koledou předali obyvatelům radostné poselství Vánoc, potěšili je zpěvem a přáním všeho dobrého v novém roce. Ve farnostech Slavičín, Štítná nad Vláří, Vlachovice, Újezd koledovalo celkem 69 skupinek, to je 69 dospělých a 207 koledníků. Přestože počasí jejich koledě příliš nepřálo, čekalo je ve všech domech vlídné přijetí a u nás na Charitě malé občerstvení.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky 2017. Poděkování patří především koledníkům a jejich vedoucím, za jejich ochotu jít koledovat i v tomto mrazivém počasí a snahu udělat něco pro druhé. Velké poděkování patří katechetce Mgr. Janě Adámkové za pomoc při sestavování jednotlivých skupinek a další obětavou pomoc při realizaci sbírky.
Děkujeme také Mons. Marianu Dejovi za farnost Slavičín, Mons. Janu Múčkovi za farnost Újezd, P. Andreji Bystrzyckému za farnost Štítná nad Vláří a P. Františku Cincialovi za farnost Vlachovice, kteří jsou pro sbírku v daných oblastech místními asistenty a v mnohém nám pomáhají. Děkujeme také pracovníkům města Slavičín a okolních obcí za spolupráci při zapečetění a rozpečetění kasiček.
Velké díky pak patří všem dárcům, kteří svým finančním obnosem přispěli do pokladniček. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 za farnosti Slavičín, Štítná nad Vláří, Újezd a Vlachovice poprvé v historii přesáhl magickou částku půl milionu 522 540 Kč. Z toho bude 58 % využito v uvedených farnostech pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a nemocným lidem, lidem v nouzi, na humanitární pomoc a podporu charitního díla Charity sv. Vojtěcha Slavičín.

Děkujeme Vám, že pomáháte s námi.

Výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2017

Obec nebo její část

Částka (v Kč)

Slavičín

126 640

Divnice

9 510

Hrádek

23 974

Nevšová

17 190

Bohuslavice

12 179

Lipová

14 818

Petrůvka

14 588

Rudimov

13 086

Štítná nad Vláří -Popov

74 165

Rokytnice

24 055

Jestřabí

10 729

Újezd

30 986

Slopné

28 364

Vysoké Pole

30 690

Drnovice

15 097

Loučka

14 737

Vlachovice

34 612

Vrbětice

12 095

Haluzice

1 350

Vlachova Lhota

8 837

Křekov

4 838

Celková částka

522 540

Poděkování

Srdečně děkujeme pořadatelům Farního plesu ve Slavičíně, kteří věnovali výtěžek z tomboly Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, a všem dárcům, kteří svými dary přispěli do tomboly a tím podpořili rozvoj zdravotních a sociálních služeb Charity sv. Vojtěcha Slavičín.

Mgr. Milena Tománková, ředitelka Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Vytvořeno 16.1.2017 10:04:49 - aktualizováno 16.1.2017 10:32:50 | přečteno 609x | pfeiferovaj
load