Jak předcházet požárům

Vypalování trávy

Zákaz plošného vypalování trávy a ohlašování pálení prostřednictvím aplikace Evidence pálení.

Jaro a probouzející se příroda sebou přináší práci na zahrádkách a v sadech. Namáhavé vyhrabávání staré trávy či listí si dosud někteří zahrádkáři usnadňují pomocí ohně. Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách však zakazuje zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.). Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt či plochu, a to nejen povrchově, ale i zanesením ohně větrem či přenesením v podložím. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování suchého rostlinného materiálu, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.

Právnické a podnikající fyzické osoby rovněž nesmí plošně vypalovat porosty, navíc mají povinnost předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje spalování na volném prostranství včetně navrhovaných opatření. Pro splnění ohlašovací povinnosti je možné využít i aplikaci Evidence pálení na webových stránkách HZS Zlínského kraje, její použití profesionální hasiči preferují před ohlášením telefonickým.

Ochranu před požáry zmiňuje i tzv. lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích) – v lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená míst. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Jitka Pfeiferová 

(zpracováno podle HZS Zlínského kraje) 

Vytvořeno 14.3.2017 14:05:12 | přečteno 559x | pfeiferovaj
load