Patnácté výročí založení SPS Cantare

Cantare

Pěvecký sbor Cantare, z. s., je amatérské hudební těleso, se kterým se slavičínští obyvatelé setkávají již celých patnáct let. Proto mně dovolte, abych u příležitosti našeho malého výročí jako zakládající a také současná sbormistryně zhodnotila činnost tohoto slavičínského pěveckého sboru a seznámila vás s životem takového hudebního spolku.   

Sbor vznikl v září roku 2000 a od té doby se zapojila do amatérského zpívání téměř stovka lidí. Někteří vydrželi jen krátce, jiní zůstali a jsou součástí 34členného kolektivu Cantare. Po celou dobu našeho patnáctiletého trvání velmi rádi přispíváme nacvičenými skladbami k obohacení kulturního života našeho města, jeho okolí a občas „prodáme“ své umění i do vzdálenějších měst naší vlasti nebo dokonce za její hranice. Zvláštní náhodou je, že naše zahraniční cesty směřovaly vždy do slunné Itálie. První italský hudební festival jsme zažili v roce 2007 v malém přímořském městečku Cervia, kde jsme se zatím tak trochu osmělovali na menších koncertech. Po určitém čase, v roce 2012 jsme si již troufli na větší hudební festival duchovní hudby, který hostí pěvecké sbory z celého světa – FESTIVAL MUSICA SACRA v Benátkách a v roce 2014 jsme opět vyjeli na stejný festival duchovní hudby, který se tentokrát konal v Římě. V obou nádherných městech jsme zažili pravou sborovou atmosféru, kdy jsme si poměřovali své pěvecké síly a zároveň obdivovali umění sborů z jiných zemí, např. Arménie, Estonska, Švédska, Řecka a mnoha dalších. V Benátkách se náš zpěv nesl kostelem s vynikající akustikou a velký zážitek byl umocněn i tím, že ve své době v tomto chrámu působil a koncertoval italský barokní velikán Antonio Vivaldi. V Římě jsme si mohli zazpívat nejen v koncertním sále, ale i ve známém Pantheonu před všemi přítomnými sbory. Další nádherné zážitky se nám naskytly z těchto krásných měst, z jejich historie a všech památek, které jsme stihli v našem nabitém programu navštívit. Ze zahraničních koncertů odjíždíme vždy s krásným pocitem, že jsme se líbili se svým vystoupením a dokonce oceněni zlatým diplomem od odborné poroty.  To nás vždy naplňuje velkou radostí a přináší nové nadšení pro další práci. 

Začala jsem velkoryse zahraničím, ale hlavní naše činnost je na „domácí scéně“, kdy celých patnáct let připravujeme ve spolupráci se ZUŠ Slavičín program na velké vánoční či adventní koncerty, které bývají slavičínskými posluchači hojně navštěvované. Každý rok se snažíme, aby program těchto koncertů byl pestrý a zajímavý, proto jsme mnohokrát přizvali ke spolupráci nejrůznější amatérské či profesionální orchestry. Nejčastěji s námi spolupracoval dnes profesionální komorní soubor Musica Minore Brno, hostoval u nás také Ensemble Opera Diversa Brno, při oslavách desátého výročí doprovázel náš pěvecký sbor orchestr studentů Konzervatoře Kroměříž, spolupráce nastala i s amatérským komorním souborem Collegium Classic z Uherského Brodu a také s cimbálovými muzikami ze Slavičína a z Valašských Klobouk. Dvě léta po sobě dostaly možnost také ostravské studentky hudebních škol s ansámblem „Sešli jsme se“, které vnesly do koncertů radostnou duchovní náladu.  A v mnoha případech jsme využili domácí síly, a to učitelů a bývalých žáků ZUŠ, většinou studentů uměleckých škol, kteří s chutí podpořili naši snahu a zahráli si s námi. A nesmím zapomenout také na naše nejmenší zpěváčky děti pěveckého sboru Tučňáci ze slavičínské ZUŠ. Všem zmíněným, dětem, učitelům, bývalým žákům, členům orchestrů, ale také sólistům zpěvákům, kteří u nás hostovali, bych chtěla z celého srdce poděkovat. Velmi si vážíme jejich spolupráce, protože také díky nim dostaly naše koncerty plnější a krásnější rozměr a společně jsme tak vytvořili pro slavičínské posluchače pěknou adventní či vánoční atmosféru.  A nadšení jsme se dočkali i z jejich strany, hostující muzikanti každoročně obdivují velkou návštěvnost v našem kostele a nadšení, s jakým koncerty na velmi dobré úrovni provádíme. 

Vedle těchto koncertů Cantare připravilo také mnoho nejrůznějších vystoupení mimo Slavičín. Náš pěvecký sbor byl několikrát hosty na sborových festivalech např. v Bojkovicích, v Horné Súči, v Luhačovicích, v Moravské Třebové, byli jsme hosty v nedalekém Zlíně, ve vzdálenějším Kolíně nebo jsme zpívali na svatováclavských oslavách v Kutné Hoře či v Sedlecké katedrále. Podobně i náš sbor Cantare  několikrát organizoval ve Slavičíně pěvecká setkání sborů z Moravy, Slovenska i Čech.

Výběrem duchovních skladeb jsme obohatili i zdejší bohoslužby a rádi jsme již několikrát přijali výzvu k uspořádání benefičního koncertu. Je krásné vědět, že výtěžkem z těchto vystoupení jsme pomohli určité organizaci získat potřebný finanční obnos pro dobrou věc.

Zpěváci Cantare mají velmi mladého ducha a umí se také skvěle bavit. Od roku 2009 jsou každoročně spolupořadateli na plesech ZUŠ a právě zde se jejich hravost naplno projeví v připravených hudebních scénkách, které se vždy moc líbí a na které se veřejnost už tradičně těší. Mám také radost z toho, že v našem sboru máme skvělé sólisty, schopné si samostatně připravit svůj repertoár na vystoupení a často nás všechny překvapí jeho přesvědčivým provedením.  A protože mladých a nadaných zpěváků je stále více, vznikl uvnitř Cantare také malý komorní sbor Cantarečko, zpívající zajímavé a netradiční sborové úpravy moderních skladeb.

Aby veřejnost mohla zakusit tolik hudebních zážitků s těmito pěveckými sbory, a to ani zdaleka neuvádím všechny, musí být za tím nejdříve mnoho a mnoho práce.  A ta se rodí za zdmi ZUŠ každou středu ve večerních hodinách v sále plném amatérských zpěváků, kteří si bez hudby nedovedou představit každodenní spěch a starosti. Proto se alespoň jednou týdně ponoří do světa tónů a chtějí tak přispět svým krásným a hladivým zpěvem do dnešní uspěchané doby.  Dovolte mně, abych z celého srdce poděkovala úplně všem, kteří ve sboru Cantare někdy působili nebo jsou právě nyní jejich členy, za jejich nadšení, obětavost a preciznost při vystoupeních, dále našim sólistům, doprovázejícím korepetitorkám a také všem, kteří se podíleli při organizaci mnoha našich koncertů či zájezdů. Dále chci poděkovat všem sponzorům těchto akcí, jako například TVD – Technická výroba, a. s., Rokytnice, SV Slavičín, s. r. o., a nejvíce pak městu Slavičín. Díky příspěvkům z grantů jsme mohli podnikat mnohé koncerty ve Slavičíně, ale také zahraniční zájezdy, na kterých jsme se snažili co nejlépe reprezentovat město Slavičín a zároveň také Českou republiku. Bez tohoto pravidelného příspěvku bychom si to dovolit nemohli.

A závěrem děkuji vám, milí a vážení posluchači, jsme rádi, že navštěvujete naše koncerty v tak velkém počtu a že odcházíte s úsměvem a pohlazením na duši, jak to často od vás slýchávám. Myslíme na vás, a proto jste srdečně zváni na náš výroční koncert. Ten pořádáme sice s ročním zpožděním, ale o to s větším nadšením!

Těšíme se na vaši účast!

Anna Frajtová, sbormistryně SPS Cantare

Vytvořeno 13.10.2016 9:48:00 | přečteno 1223x | pfeiferovaj
load