Koupaliště letos mimo provoz

Koupaliště

Stejně jako v roce 1992, kdy proběhla poslední významná rekonstrukce koupaliště na úkor letní sezóny, bude i letos, po 24 letech, nutné letní koupání obětovat a dát tím přednost stavebním firmám. Poslední zmiňovaná rekonstrukce spočívala ve výměně podzemních rozvodů bazénové vody, v pořízení nových čerpadel a ve zvýšení úrovně dna bazénové vany. 

Tentokrát jsou plánované zásahy výrazně razantnější, především s ohledem na současné hygienické požadavky vztahující se na provozování veřejných bazénů a koupališť. V rámci aktuální rekonstrukce bude mj. rozšířeno a tvarově upraveno dětské brouzdaliště, bude realizován nový podzemní objekt, ve kterém bude soustředěna akumulační jímka a strojovna technologie, budou nově provedeny instalační kanály s podzemními rozvody bazénové vody, dále nové přelivové žlábky, sklad chemikálií a bazénová vana bude kompletně vyložena bazénovou fólií. Kromě v těchto dnech dokončovaného objektu šaten a bufetu se bude v areálu nově nacházet také dětské a beachvolejbalové hřiště, budou vybudovány nové zpevněné plochy, doplněné novými dřevěnými lehátky. Dále bude kolem areálu postaveno nové oplocení, travnaté plochy budou kompletně revitalizovány a budou doplněny drobnou okrasnou výsadbou.

Původně avizované udržení provozu koupaliště i v letní sezóně 2016 vzalo za své zejména zkušenostmi z postupu prací v rámci výstavby objektu šaten, a to především kvůli vysoké hladině spodní vody nalezené v rámci zemních prací. Přizvaný geolog pak jednoznačně doporučil realizovat co možná největší objem stavebních, resp. zemních prací II. etapy, v období „suchých“ (letních) měsíců s vyšší pravděpodobností poklesu hladiny spodní vody. Panující teplé zimy pak způsobují další podmáčení terénu a stavba by se pak jednak „utopila v blátě“ a jednak by se časový stres mohl podepsat na kvalitě práce a dodržení technologických postupů. Nebylo by pak možné dokončit ani revitalizaci travnatých ploch a nabízet návštěvníkovi koupaliště k ležení hlínu či po každém dešti bláto, to také není možné.

V neposlední řadě je ale nutné mít na zřeteli také stanovisko znalce z oboru dendrologie, který především z bezpečnostních důvodů doporučuje kácení rizikových stromů na východní a jihovýchodní straně areálu koupaliště. Protože areál koupaliště je jedinou možnou přístupovou a manipulační plochou pro kácení, je i tento fakt jedním z dalších důvodů pro neuskutečnění letošní letní sezóny. Práce spojené s vytěžením rizikových stromů totiž představují nemalé poškození stávajících travnatých ploch a nutnost jejich obnovy. Revitalizace travnatých ploch tak bude provedena pouze jednou, a to jako finální práce II. etapy rekonstrukce koupaliště.

Na závěr je nutno konstatovat, že rozsah a posloupnost průběhu všech plánovaných prací v areálu jsou nastaveny nanejvýš efektivně s ohledem na hospodárnost vynaložených prostředků. Tedy, že nebudou prováděna žádná provizorní opatření s opakovanými náklady.

Je nám líto, že původní záměr otevření koupaliště pro návštěvníky i v letošním roce nemůžeme dodržet. Prosíme občany o pochopení a těšíme se, že první spokojené návštěvníky přivítá moderní areál městského koupaliště ve Slavičíně při zahájení sezóny v roce 2017.

Ing. Ladislav Janáček, vedoucí odboru investic

Vytvořeno 20.4.2016 7:56:58 - aktualizováno 20.4.2016 14:59:08 | přečteno 1387x | pfeiferovaj
load