Rozpočet města na rok 2015

Peníze

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo na svém zasedání rozpočet města na rok 2015. 

Jak vypadá rozpočet města na rok 2015? Jaké investiční akce město čekají, co bude postaveno či opraveno, na co se podařilo získat finanční prostředky? Na velkou část těchto otázek již můžeme odpovědět, protože je schválen rozpočet města Slavičín na rok 2015.

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo rozpočet města jako schodkový takto:

- příjmy běžného roku ………………….. 105 893 tis. Kč

- výdaje běžného roku ………………….. 118 352 tis. Kč

- saldo příjmů a výdajů běžného roku …… -12 459 tis. Kč

s tím, že schodek bude kryt přebytkem hospodaření města z minulých let.

Byť je rozpočet schodkový (výdaje běžného roku jsou vyšší, než příjmy), zapojujeme do rozpočtu každoročně přebytek hospodaření z loňského roku a tím rozpočet vyrovnáváme.

Začátek roku 2015 byl obdobím, kdy se teprve nastavovaly parametry nového programovacího období EU a proto výhled na budoucí evropské dotace je značně omezený. Nově se podařilo získat evropské dotace na 2 projekty. První z nich je dotován z Fondu mikroprojektů OP PS SR – ČR a na jeho základě vznikne na cyklostezce Slavičín-Hrádek cykloturistické odpočívadlo (vlastní podíl cca 150 tis. Kč). Druhý projekt je dotován z Integrovaného operačního programu a přinese posílení IT infrastruktury městského úřadu (vlastní podíl cca 270 tis. Kč). V letošním roce také bude realizována cyklostezka Pod Kaštany, která je dotována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (vlastní podíl cca 600 tis. Kč). Dále bude v letošním roce dokončován projekt revitalizace Malého Pole a to zejména chodníky v ulici Dlouhá a veřejná zeleň.

V letošním roce jsou tak připraveny zejména investice z vlastních prostředků města. Největší z nich je jednoznačně zahájení rekonstrukce městského koupaliště. Ta by měla začít po letošní koupací sezoně a skončit před zahájením sezony příští. Alespoň takové jsou naše plány na akci, která letos ukrojí z rozpočtu města částku cca 6,6 mil. Kč. Blíže o ní ale někdy jindy.Výrazné finanční prostředky rozhodlo zastupitelstvo města investovat také do rekonstrukce části ulice L. Výducha – proběhne zde oprava komunikace a přilehlého chodníku. Začínáme tím plnit slib, že po Malém Poli a Vláře bude s opravou chodníků na řadě čtvrť Hrubé Pole. Odhadované náklady na opravy se zřejmě vyšplhají k částce 1,9 mil. Kč. Třetí největší investiční akci je oprava ploché střechy MŠ Malé Pole, do které již značně zatéká (1,17 mil. Kč).

Pak nás čeká celá řada drobnějších investičních akcí – oprava povrchu ulice Nad Ovčírnou (450 tis. Kč), vybudování podélných parkovacích stání za hasičárnou (280 tis. Kč), výměna dlažeb a obkladů v ZŠ Malé Pole (200 tis. Kč), rekonstrukce kanalizace u Sokolovny (230 tis. Kč), výměna oken ve společných prostorách č. p. 831 – 836 (580 tis. Kč), výměna oken v DPS Hrádek – č. p. 230 – 234 (760 tis. Kč), výměna oken a výkladů provozoven č. p. 311 – 314 (140 tis. Kč), 1. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Luhačovská (145 tis. Kč), opravy chodníků na hřbitově a vstupní brány (330 tis. Kč), oprava WC pod hřbitovem (110 tis. Kč), oprava rampy na mytí vozidel u hasičárny (90 tis. Kč) atd. V plánu je také zřízení parkoviště pro osobní automobily na asfaltových plochách za č. p. 655 – 656 na ul. Okružní. Zde se ale ještě zajímáme o názor veřejnosti – viz dotaz v rubrice Ptají se lidé.

Investovat budeme samozřejmě i v místních částech města. V Divnicích je v plánu oprava cesty do Výmol (450 tis. Kč), ale plán bude ještě zřejmě v průběhu roku na základě dalších konzultací s osadním výborem změněn a finanční prostředky budou využity jinak. Zakoupen by měl být také malotraktor pro údržbu veřejných ploch. V Hrádku bude zahájena oprava chodníku v ul. Nádražní (950 tis. Kč) a v plánu je stěhování knihovny do prostor v č. p. 148 po bývalé drogerii. Proto je nutné provést některé stavební úpravy a knihovnu nově vybavit regály a nábytkem (celkem 330 tis. Kč). V Nevšové bude největší akcí oprava sociálního zařízení a kanalizace MŠ Nevšová (750 tis. Kč). Opravy se dočká také střecha místního kostela (360 tis. Kč), kde počítáme s velkou pomocí věřících. Dále bude za obchodem vybudována plocha pod kontejnery na odpad (110 tis. Kč).

Tolik asi ve stručnosti k nejdůležitějším akcím rozpočtu města Slavičín na rok 2015. Výčet akcí určitě není úplný, protože nevíme, se kterými žádostmi o dotace se nám podaří uspět a co ještě bude možné v rozpočtovém roce realizovat. Ucházíme se o dotaci na cisternovou automobilovou stříkačku pro hasiče, další (a opravdu už poslední) kompostéry pro občany, rekonstrukci další zahrady mateřské školy do přírodního stylu atd. Tak snad to vyjde.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 31.3.2015 14:50:37 | přečteno 849x | ZakovaZ
load