Nabídka na prodej bytu - květen 2011

Město Slavičín v souladu s ustanovením  § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásilo 2. kolo výběrového řízení na prodej nemovitého majetku města Slavičín.
Předmětem prodeje je bytová jednotka č. 583/30, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec a katastrální území Slavičín, včetně příslušenství a podílu na společných částech domu č. p. 581-583 a podílu na pozemku parc. č. st. 631/1.
Jednotku tvoří byt s příslušenstvím o velikosti 2 + 1 o celkové podlahové ploše  60,9 m2, ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé Pole ve Slavičíně a podíl na společných částech budovy čp. 581-583 a na pozemku parc. č. st. 631/1.
Výběrové řízení na kupujícího, které bude provedeno formou aukce, proběhne dne 16. května 2011 v 16.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy radnice ve Slavičíně, dveře č. 318.
Prohlídka bytové jednotky proběhne dne 11. 5. 2011 od 15.30 do 16.30, případně lze náhradní termín individuálně dohodnout v pracovní době na telefonním čísle 604 715 537 – pan Sláma.

podmínky výběrového řízení:
účastníci:bez omezení s podmínkou úhrady kauce
nejnižší podání: 600 000 Kč
minimální příhoz: 20 000 Kč
kauce: 20 000 Kč
způsob úhrady kauce:  pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti v bance na účet města Slavičín vedený u KB, a. s., č. ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol IČ nebo RČ lhůta pro složení kauce: začíná běžet dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí zahájením výběrového řízení, tj. 16. 5. 2011 v 16.00 hodin. Kauce složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro zahájení výběrového řízení připsána na účet města Slavičín.
Účastníkům výběrového řízení, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení.
splatnost kupní ceny: do 60 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Martina Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM, tel. 577 004 830.


 

Vytvořeno 10.5.2011 14:11:59 - aktualizováno 10.5.2011 14:12:46 | přečteno 2288x | Marie Rumplíková
load