Rok 2010 přinesl řadu změn

radnice

Na konci roku bývá dobrým zvykem provádět rekapitulaci toho, co se nám podařilo a co ne. A také kam směřovat své kroky v roce příštím a stanovit si, jaké budou cíle krátkodobé, a na čem intenzivně zapracovat z cílů dlouhodobějších.

Rok 2010 byl, z pohledu evropských dotací, pomyslnou polovinou stávajícího plánovacího období EU. A z našeho pohledu i reálnou, protože část projektů byla dokončována, jiné začínaly či probíhaly, o dotaci na další projekty jsme se ucházeli a současně plánovali, na které projekty bychom ještě mohli dotace získat.

Mezi projekty dokončovanými byla cyklostezka Slavičín-Nevšová-Luhačovice a také projekt Jak to dělali naši staříčci, kterým jsme završili rekonstrukci městského muzea dotvořením dalších expozic a venkovních prostor. Z Operačního programu životní prostředí jsme získali dotace na akce Zateplení MěÚ Slavičín (dotace ve výši 2,54 mil. Kč) a Zateplení nemocnice Slavičín (dotace ve výši 1,48 mil. Kč). Realizací těchto projektů získají dotčené nemovitosti města nejen novou fasádu, ale bude docházet k významným úsporám tepelné energie. Operační program životní prostředí přispívá také na akci Regenerace zámeckého parku (dotace ve výši 1,57 mil. Kč). Tento projekt byl zahájen v listopadu 2010 a po mnoha desetiletích přinese komplexní údržbu a ošetření stromů, vykácení starých a nemocných stromů a výsadbu nových. A ještě jednou nám Operační program životní prostředí přispěje - na kompletní rekonstrukci sběrného dvora odpadů v areálu Služeb města Slavičína (dotace ve výši 7,48 mil. Kč).

Regionální operační program nám zase pomohl zahájit rekonstrukci Horákovy vily (dotace ve výši 7,39 mil. Kč), která bude probíhat až do poloviny roku 2011. Z téhož zdroje bude kofinancován projekt, kterým bude změna prostoru před radnicí. Zde proběhne demolice staveb, výstavba nových parkovacích stání, bude řešena nová autobusová zastávka, rekonstrukce chodníků a zeleně. Projekt se dotýká také zahrady Horákovy vily - podrobněji o tomto ale někdy jindy. Ze Státního zemědělského intervenčního fondu byly podpořeny projekty úpravy veřejného prostranství v Divnicích (dotace ve výši 499 tis. Kč), rekonstrukce autobusové zastávky Slavičín-Vlára (dotace 441 tis. Kč) a také oprava lesní cesty Kolelač (dotace 2,07 mil. Kč), kterou realizovaly Slavičínské lesy, s. r. o.

Z národních zdrojů byla realizována závěrečná 5. etapa regenerace panelového sídliště Malé Pole (dotace ve výši 3,93 mil. Kč). Tato etapa byla zaměřena na poslední neupravenou část sídliště a přinesla výstavbu parkovacích míst, opravu chodníků, veřejného osvětlení nebo výstavbu dětského hřiště. Státní fond dopravní infrastruktury dotací ve výši 3,8 mil. Kč přispěl na vybudování cyklostezky Slavičín-Hrádek. Tato cyklostezka se stala vítanou spojnicí Slavičína s Hrádkem a byla občany využívána ještě dávno před tím, než na ní byl zahájen provoz.
Pokračovali jsme také v odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro vozíčkáře, ale také pro všechny, kterým dělá chůze do schodů problémy, byl v budově radnice vybudován výtah. Na jeho výstavbu přispělo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 2,51 mil. Kč. Národní program mobility pro všechny nám také pomohl s výměnou vstupních dveří do polikliniky a úpravou venkovního chodníku (dotace 170 tis. Kč). Z programu prevence kriminality MV ČR jsme získali dotaci na výstavbu lezecké věže pro starší děti (390 tis. Kč), která byla postavena na hřišti vedle ZŠ Vlára, a také na bezpečnostní stojany na kola (80 tis. Kč).

Samozřejmě ne na všechno lze získat dotaci. Bylo nutno postavit novou lávku přes Říku, protože ta stará už byla ve špatném stavu (náklad 552 tis. Kč). Nezbytné byly také úpravy parkoviště vedle Záložny, kde byl stav povrchu skutečně úděsný. Nové parkoviště v zámkové dlažbě nás přišlo na 658 tis. Kč. Většími úpravami prošlo také parkování na sídl. Vlára v ul. K Hájenkám, kde jsme nákladem 720 tis. Kč vystavěli parkoviště se šikmým stáním. Tím došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti pohybu osob i vozidel v této ulici. Nového kabátu se dostalo kuželně v zámeckém parku (250 tis. Kč). Hospoda v Divnicích byla komplexně zateplena vč. výměny oken, v Hrádku a v Divnicích byla postavena hřiště pro menší děti, v Nevšové byl rozšířen rozhlas a instalován měřič rychlosti, opravovány byly také sakrální památky atd.

Myslím, že výčet akcí už bychom mohli ukončit a ještě se ve stručnosti podívat na akce, které budeme zahajovat v roce 2011. Zcela jistě bude probíhat oprava mostu u obchodu v Nevšové, budou spuštěny projekty rekonstrukce sběrného dvora na Službách města Slavičína a regenerace prostoru před radnicí, bude také realizován velký projekt napojení sídliště Vlára na kotelnu sídl. Malé Pole. V rámci projektu přibude na kotelně další kotel na dřevní štěpku, bude postaven tepelný kanál na sídl. Vlára a bytové domy, které jsou napojeny na dodávku centrálního tepla získají vlastní předávací stanice. Rádi bychom provedli zateplení dalších budov města. Požádáno máme, ale výsledek ale ještě neznáme.

Rozvoj města je samozřejmě odvislý od finančních prostředků, které je možno investovat. Část jich nabízí daňové příjmy města. Tady se těšíme, že bude změněno rozpočtové určení daní a město tak dostane na rozvoj více peněz. V současné době však drtivá většina financí na rozvoj pochází ze zdrojů EU. Je naším úkolem tyto zdroje v maximálně možné míře využít, protože není daleko doba, kdy tyto zdroje vyschnou. Jak na tom bude rozpočet města na rok 2011, se dozvíme jako tradičně v měsíci únoru.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Investiční akce 2010

cyklostezka Slavičín Hrádek

cyklostezka Slavičín Hrádek

 
hospoda v Divnicích

hospoda v Divnicích

 
lesní cesta Kolelač 1

lesní cesta Kolelač 1

 
lesní cesta Kolelač 2

lesní cesta Kolelač 2

 
lezecká stěna Vlára

lezecká stěna Vlára

 
městská nemocnice

městská nemocnice

 
radnice

radnice

 
regenerace panelového sídliště Malé Pole

regenerace panelového sídliště Malé Pole

 
regenerace zám parku 2

regenerace zám parku 2

 
regenerace zámeckého parku

regenerace zámeckého parku

 
stojany na kola

stojany na kola

 
ulice K Hájenkám

ulice K Hájenkám

 
výtah radnice 1

výtah radnice 1

 
zastávka Vlára 1

zastávka Vlára 1

 
Zastávka Vlára 2

Zastávka Vlára 2

 
 
Vytvořeno 27.12.2010 14:44:20 - aktualizováno 30.12.2010 8:33:42 | přečteno 3406x | Marie Rumplíková
load