Z činnosti JSDH Slavičín JPO II

HASICI 13 6 2010 (26)

Provoz jednotky SDH města Slavičín kategorie JPO II letos opět finančně podpořil Zlínský kraj částkou 150 tis. Kč.

Tato účelová neinvestiční dotace je určena na technické zabezpečení a částečné krytí mzdových výdajů jednotky. Další dotace, kterou jsme od Zlínského kraje obdrželi ve výši 21 000,- Kč, je určena na odbornou přípravu členů jednotky, zásahy uskutečněné mimo územní obvod města a na věcné vybavení.
V období od začátku ledna do poloviny září absolvovala jednotka 45 výjezdů, z toho 3 byly cvičné. Čtrnáctkrát se jednalo o zdolávání požáru, ostatní výjezdy se týkaly dopravních nehod, čerpání vody ze zatopených sklepů a v druhé polovině června především odstraňování spadlých stromů po velkém dešti a větrné smršti.
V březnu absolvovali někteří členové jednotky cyklické školení velitelů a strojníků a v květnu kurz základů zdravotnických znalostí. Oba kurzy pořádal Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Některé členy čeká v letošním roce ještě výcvik obsluhy motorových pil.
Kromě toho jednotka plní stálé úkoly přímo na hasičské zbrojnici (údržba požární techniky a technických prostředků pro potřeby zajištění akceschopnosti jednotky, úklid prostor vyčleněných pro činnost JPO II). Od svého založení jednotka sídlí v budově hasičského domu ve Slavičíně, kde se o prostory dělí se zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Rozdělení budovy mezi obě složky bude realizováno po ukončení převodu části budovy do vlastnictví HZS.
Mgr. Iva Florešová


Vytvořeno 21.9.2010 15:33:32 | přečteno 2944x | Marie Rumplíková
load