Kroužky mladých hasičů i do dalších obcí

Problematika ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot je poměrně složitou záležitostí. Základní právo na ochranu těchto hodnot je zakotveno v ústavním pořádku České republiky. Garantem tohoto práva je stát, který nastavuje a koordinuje systém této ochrany. Jednou ze složek tohoto systému je požární ochrany na místní úrovni.

Je zabezpečována hasičským záchranným sborem, obcí, jednotlivými sbory dobrovolných hasičů a jednotkami požární ochrany. Nejinak je tomu i v našem městě. Naší společnou snahou je, aby tento systém dobře fungoval. K tomu jsou potřebné nejenom finance, ale zejména hodně obětavých lidí.
Tato problematika byla projednávána i na nedávných valných hromadách sborů dobrovolných hasičů (SDH) působících na území města a místních částí. Mimo jiné byla velmi pozitivně hodnocena nově započatá práce s mládeží. Při Domu dětí a mládeže Slavičín vznikl v roce 2008 kroužek mladých hasičů, který vedou členové Jednotky SDH Slavičín. Tento kroužek navštěvuje 21 dětí. Děti ve věku od 6 do 15 let se učí základním znalostem ochrany a obrany obyvatel, topografii, zdravovědě, uzlování, střelbě a dalším činnostem. Zajímavou oblastí jsou sportovní aktivity směřující k pohárovým soutěžím, kde se zúročí vědomostní znalosti, zručnost a hlavně fyzická připravenost mládeže. Děti se mohou zapojit do výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a mimosoutěžní aktivity v oblastech kultury, společenských akcí a zájmového vyžití. Zajímavou nabídkou jsou i letní tábory.
Pokud o tento kroužek projeví zájem další děti, jsou srdečně zvány. Jsem rád, že ve Slavičíně tato aktivita vznikla, a že o ně mají děti zájem. Mohou tak smysluplně využít svůj volný čas a se znalostí problematiky mohou napomáhat při vytváření a rozvíjení podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Velké poděkování za tuto záslužnou aktivitu náleží vedoucím kroužku Martinovi Lutonskému, Zuzaně Klumpnerové, Vladislavu a Ondřeji Dufkovým, také ředitelce DDM Zdeně Odehnalové a všem, kteří jim jsou v této práci nápomocni.. Podobné kroužky bychom rádi zřídili i v místních částech Nevšová, Divnice a Hrádek, aby děti nemusely dojíždět do Slavičína. Kroužky by zde fungovaly externí formou při Domu dětí a mládeže Slavičín.
Proto si dovoluji touto cestou oslovit Vás, děti, a Vaše rodiče s nabídkou o zapojení do kroužku mladých hasičů. Vítáni jsou i ti, kteří by se dětem chtěli věnovat jako vedoucí kroužků. Zájemcům rád poskytnu bližší informace, případně se mohou přijít podívat, jak vedoucí kroužků s dětmi pracují, a to v průběhu měsíce března, vždy v úterý od 16 do 18 hodin v Domě dětí a mládeže ve Slavičíně, nejlépe po předchozí domluvě. Můžete se obrátit i na sbor dobrovolných hasičů ve vašem místě bydliště nebo na ředitelku DDM, případně na Mgr. Ivu Florešovou, vedoucí správního odboru Městského úřadu Slavičín. Informace o činnosti SDH Slavičín, stejně tak jako kontakty na vedoucího kroužku Martina Lutonského, naleznete na internetových stránkách www.sdhslavicin.wbs.cz. Budeme rádi, když se vaše děti do těchto zajímavých aktivit zapojí.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 20.1.2010 9:02:52 - aktualizováno 20.1.2010 9:46:49 | přečteno 2497x | Marie Rumplíková
load