Složení školských rad

Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy a zároveň stanoví počet jejích členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Základní škola Vlára
Mgr. Jana Adámková, Ing. Miroslav Kadlec, Ing. Jaroslav Končický;
Pavla Sudková, Pavel Sláma, Pavla Hudečková;
Mgr. Marie Hrbáčková, Mgr. Adriana Maňasová, Mgr. Radmila Kledrowetzová.

Základní škola Malé Pole
Ing. Pavel Studeník, Věra Tučková, Jarmila Gottfriedová;
Markéta Vincourová, Denisa Nováková, Marcela Šmotková;
Mgr. Dana Sláčíková, Mgr. Martin Maděryč, Mgr. Hana Nepovímová.

Střední odborná škola
PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Pavel Studeník;
Marie Hamšíková, Jaroslav Čech;
Mgr. Jaroslav Vrba, Stanislav Horalík.

Gymnázium Jana Pivečky
Ing. Jaroslav Končický, Ing. Marie Durďáková;
Ing. Dalibor Hubík, Mgr. Irena Studeníková;
Mgr. Pavel Mikulčík, Mgr. Šárka Černíčková.


Vytvořeno 30.4.2009 10:08:59 | přečteno 2271x | Marie Rumplíková
load