Rekonstrukce železniční zastávky Divnice

Zastávka Divnice

Počátkem roku 2009 zjistila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) doutnání podloží na železniční zastávce Divnice (za areálem Střední odborné školy Slavičín). Vlivem prohořívání podloží došlo k propadu vlastního přístřešku a bylo nutno jej přemístit mimo ohrožené území.

Vlivem prohořívání podloží došlo k propadu vlastního přístřešku a bylo nutno jej přemístit mimo ohrožené území. Pracovníci SŽDC nám na náš dotaz sdělili, že se nejedná o první případ, kdy podloží prohořívá. V minulosti použitý materiál má bohužel vlastnosti, které mohou způsobovat samovznícení a doutnání.
SŽDC zadala geotechnický průzkum, ze kterého vyplynulo, že nevyhovující je jak kolejové lože, tak násep, který je budován z materiálu s vysokým obsahem organických příměsí, málo únosný a svrchní vrstva vykazuje nadlimitní obsah kontaminantů. Na základě těchto skutečností byl připraven projekt na rekonstrukci zastávky, spočívající v rekonstrukci železničního svršku i spodku a vybudování nového nástupiště v celkové délce 140 m. Přibudou samozřejmě i nové betonové přístřešky. Celkové investiční náklady činí cca 14,7 mil. Kč.
Realizace je předpokládána v období 1. 10. - 15. 11. 2009. Věříme, že práce půjdou podle plánu a zastávka Divnice se ještě letos dočká nového nástupiště s přístřešky.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 21.7.2009 11:45:28 | přečteno 2556x | Marie Rumplíková
load