Pochopíme-li minulost, můžeme ovlivnit budoucnost

65. výročí letecké bitvy

Pro naši současnost i budoucnost je důležité, abychom si připomínali historii, jejíž nedílnou součástí je tragické období druhé světové války.

Jednu z významných událostí tohoto období jsme si nedávno připomněli i my ve Slavičíně a okolí. Byla to připomínka srpnových událostí roku 1944, od kterých uplynulo již 65 let. Jak je uvedeno ve slavičínské farní kronice, nepřehledná mračna amerických bombardérů se tehdy hnala z Itálie přes Slavičín a širé okolí směrem na Moravskou Ostravu, aby tam bombardovala důležité objekty. Místní lidé na ně byli zvyklí. V těch dnech létali nad jejich hlavami často, klidně, majestátně bez bázně, za neobvyklého hukotu. V osudový den 29. srpna 1944 bylo možno pozorovat, že cosi nebylo v pořádku. Obvyklý klid chyběl. Zpod mraků se najednou vyřítily německé stíhačky a ozval se rachot kulometů. Rozpoutal se krutý boj. V několika málo minutách bylo vidět padat americké bombardéry. Bylo sestřeleno sedm letadel 20. letky 2. bombardovací skupiny a další dvě letadla 15. americké armády. Na obloze bylo vidět, jak Němci střílí do padajících bezbranných letců. Někteří američtí letci měli štěstí a díky hrdinské pomoci místních lidí přežili, mnozí toto štěstí neměli a padli za naši svobodu. V tento den zahynulo 41 letců. 28 z nich bylo dne 31. srpna 1944 pohřbeno na našem slavičínském hřbitově.
Tyto události jsme si připomněli o posledním srpnovém víkendu. Vzpomínková akce byla zahájena za účasti zahraničních hostů položením věnců u památníku nad Šanovem a následný den pak pokračovala u nás ve Slavičíně. Po přivítání hostů a prohlídce muzea na Horním náměstí následoval pietní akt u památníku amerických letců na místním hřbitově. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Přečkovic, kde byla odhalena pamětní deska na domě rodiny Karla Pešaty. Sestřeleného letce Josepha Sallings v tomto domě ukrývali až do konce války. Statečnost obyvatel domu připomíná nová pamětní deska, kterou přijela odhalit sestra zachráněného letce. V doprovodu historických vozidel Veterán Car Clubu Zlín jsme se přesunuli do Rudic. Zde se však v průběhu odpoledne při vzpomínkové akci zhoršilo počasí, a tak po smuteční připomínkové pietě na místním hřbitově, kterou doprovázela vojenská hudba, se musela původně plánovaná polní mše svatá přesunout do rudického kostela. Místní kněz připomněl osudy a hrdinství dvou amerických vojáků, jejichž poslední let zde skončil a byli pohřbeni na hřbitově v Rudicích. Následující den byl zahájen mší svatou v Bojkovicích a pokračoval na Vyškovci a Krhově.
Vzpomínám si na předcházející půlkulaté vzpomínkové akce, které se v minulosti konaly. Postupně jsme mohli sledovat, že se jich zúčastňuje méně a méně letců, účastníků srpnové letecké bitvy. Naposledy jme u nás měli možnost před dvěma lety přivítat pana Josepha Owsianika, kterému bylo Zastupitelstvem města Slavičína uděleno čestné občanství. Ten se ze zdravotních důvodů letošní vzpomínkové akce již zúčastnit nemohl. Velmi mě překvapilo a potěšilo, že nás poctili svojí návštěvou příbuzní zesnulých i žijících vojáků, kteří k nám přijeli, aby poznali místa, kde v průběhu II. světové války bojovali jejich blízcí. Jedním z nich byl i vnuk pana Owsianika - Nic Mevoli. Z osobních setkání jsem nabyl přesvědčení, že hosté od nás odjížděli spokojeni a s vědomím toho, že nezapomínáme na ty, kteří bojovali za naši svobodu. Za to, že se tato setkání mohla uskutečnit, patří poděkování hlavnímu organizátorovi a amatérskému historikovi Romanovi Sušilovi a všem, kteří mu byli nápomocni. Říká se, že kdo nepochopil minulost, neovlivní budoucnost. Proto je důležité připomínat si tyto historické události, aby se již nikdy neopakovaly. To si jistě všichni přejeme. A pokud se budete chtít s historií letecké bitvy nad Bílými Karpaty lépe seznámit, jste zváni do našeho slavičínského muzea, kde jsou uchovány dobové fotografie, pozůstatky osobních věcí letců a části letadel, které jsou pracovníky muzea a jejich příznivci pečlivě uchovávány. Současně je zde v prodeji i páté, upravené vydání publikace Letecká bitva nad Slavičínem, vydané Klubem přátel historie Slavičínska u příležitosti letošního výročí.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta města Slavičín

65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
65. výročí letecké bitvy

65. výročí letecké bitvy

 
 
Vytvořeno 21.9.2009 10:39:57 - aktualizováno 21.9.2009 10:46:31 | přečteno 1708x | Marie Rumplíková
load