Ocenění nejlepších pedagogů putovalo letos i do Slavičína

Ocenění A  Frajtové

Stalo se již tradicí, že Zlínský kraj každoročně oceňuje své pedagogy za jejich činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Slavnostní setkání při příležitosti letošního, již 8. ročníku ocenění Pedagogický pracovník 2009, se uskutečnilo dne 16. dubna 2009 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Za dlouhodobě úspěšnou, všestrannou a velmi kvalitní pedagogickou činnost město Slavičín, ZUŠ Slavičín a pěvecký sbor Cantare navrhli na toto ocenění učitelku hudebního oboru ZUŠ Slavičín Annu Frajtovou. Ta patří již léta mezi výrazné pedagogické osobnosti hudebního školství nejenom v našem městě, ale i ve Zlínském kraji. Paní učitelka vyučuje hru na klarinet, flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, saxofon a učí sborový zpěv. V letošním roce tomu bude již 30 let, co se věnuje práci s mladými muzikanty a zpěváky a rozdává radost těm, kteří si rádi poslechnou krásnou hudbu. Za dobu své praxe vychovala řadu svých pokračovatelů. Je velmi aktivní i v mimoškolních činnostech, založila a řídí Smíšený pěvecký sbor Cantare a dětský pěvecký sbor Tučňáci. Oba sbory úspěšně účinkovaly na mnoha koncertech. Výjimkou nejsou ani koncerty společné. Všemi těmito aktivitami významným způsobem přispívá k obohacení kulturního života v našem městě a kraji. Její kvalitní pedagogická práce se odráží i v pravidelné účasti jejích žáků v soutěžích ZUŠ, kde dosahují výborných soutěžních výsledků a reprezentují tak nejenom školu, ale i město a Zlínský kraj.
Spolu s dalšími sedmnácti pedagogy ze Zlínského kraje převzala ocenění Pedagogický pracovník 2009 učitelka a sbormistryně Anna Frajtová z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Blahopřejeme jí k ocenění a děkujeme za obětavou práci, kterou pro nás vykonává. Děkuji rovněž ředitelce Základní umělecké školy Slavičín Mgr. Janě Jakúbkové za dlouhodobé vytváření podmínek pro kvalitní práci a rozvíjení aktivit pedagogů této školy.

Ing. Pavel Studeník
místostarosta

Vytvořeno 24.4.2009 10:20:00 - aktualizováno 30.4.2009 9:49:04 | přečteno 1844x | Marie Rumplíková
load