Je možno zakázat provoz motorových sekaček v neděli?

Ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zmocňuje obce k vydání obecně závazných vyhlášek spočívajících v regulaci činností, které by mohly narušit veřejný pořádek. Jednou z těchto činností je samozřejmě i rušení hlukem. Nicméně jsou zde omezení.

Jak vyplývá z příslušných nálezů Ústavního soudu, je nepřípustné plošně zakázat používání hlučných zařízení, je však možné jejich používání přiměřeně plošně nebo časově omezit (např. v ranních a večerních hodinách, po celý jeden den pracovního klidu za předpokladu, že je to kompenzováno možností užívat je po celý další den o víkendu atd.). Jde o to, aby hlučné práce nebyly v obci zcela zakázány, ale pouze přiměřeně omezeny.
Potřebné hlučné práce je pak možné vykonávat, ovšem pouze v čase, kdy budou zásahy do oprávněných zájmů ostatních obyvatel obce minimální. Obec takovou regulaci může uplatnit i na činnosti odehrávající se na jiných místech než veřejných prostranstvích, pokud se jejich následky projevují na veřejných prostranstvích nebo pokud jsou způsobilé veřejný pořádek v obci narušit.
Tak tedy hovoří judikatura, nicméně vyhlášky obdobného typu nejsou zatím v českých zemích příliš častým jevem. Pokud se objevují, pak spíše ve velkých městech. Na venkově, kde je nutno mnoho prací včetně zemědělských vykonat o víkendu, se prakticky nevyskytují. Nicméně je pravdou, že např. v Rakousku a Německu jde o běžný jev, a kdo pustí sekačku na trávu v neděli, může čekat příjezd policie a případně pokutu. Tam je ale situace poněkud jiná, obyvatelé více využívají k potřebných pracím firmy, živnostníky nebo zahraniční pracovníky, kteří práce konají v pracovním týdnu a samozřejmě za úplatu. Náš národ je zvyklý z dob minulých více prací dělat vlastníma rukama a na to je potřeba samozřejmě více času, mnohdy i oba víkendové dny.
Město v současné době o takovéto regulaci neuvažuje, nicméně přiměřenou regulaci v budoucnu, s ohledem na shora uvedené, samozřejmě vyloučit nelze. A to také například v otázce rušení nočního klidu.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 30.4.2009 10:01:40 - aktualizováno 30.4.2009 10:11:21 | přečteno 1442x | Marie Rumplíková
load