Hasiči ku pomoci a k ochraně občanů

Finanční prostředky jsou vynaloženy pro dobrou a prospěšnou věc.

V závěru roku 2008 a začátkem roku letošního jsem měl možnost se zúčastnit valných hromad sborů dobrovolných hasičů působících na území našeho města. Možná by se mohlo zdát, že problémy u hasičů v Divnicích, Hrádku, Nevšové nebo ve Slavičíně jsou stejné, ale není tomu tak. Byť jejich hlavním smyslem počínání je v duchu starodávného hesla „Bohu ku cti - bližnímu ku pomoci - vlasti k ochraně, problémy v jednotlivých sborech jsou rozdílné. V Nevšové se zaměřují na založení mládežnického družstva a práci s mladými lidmi. A aby nejenom toto družstvo, ale i družstvo dospělých, mělo kde trénovat, chtějí vybudovat nový sportovní areál, na kterém by se daly organizovat i hasičské soutěže. K tomu jsou potřebné vhodné pozemky pro jeho vybudování. Ty se nám již podařilo získat. Jsou to pozemky vedle fotbalového hřiště. Ale to je jenom začátek. Čeká nás ještě hodně práce, aby představy hasičů byly naplněny.

Divničtí hasiči chtějí zapojit nové lidi do činnosti sboru a rozvíjet aktivity požárních soutěží v Army parku. Situace v tomto areálu však není vůbec jednoduchá. I když se nám v minulosti podařilo bezúplatně získat budovy v bývalých kasáren, ještě doposud jsme nezískali pozemky. Vlastníkem pozemků je soukromá firma, která je koupila v dražbě. Zda nám je prodá, dnes ještě nedokáži odhadnout. Naší snahou to je. Jednání však jsou blokována tzv. duplicitním zápisem do katastru nemovitostí. V Hrádku je situace jiná. Hasiči se vzorně starají o výletiště, jsou aktivní i s prací s mládeží, mají družstvo dívek. A co by chtěli zlepšit? Velký důraz kladou na prevenci, zajištění dálkového řízení sirény a obměnu vozového parku. Stařičká Tatra 805 je již v „důchodovém věku“ a pro další činnost bude nutné zakoupit auto nové. Zatím nevíme, jaké vozidlo, a kdy to bude, ale chtěli bychom tento problém řešit. Hrádečtí hasiči si to jistě zaslouží. Zájmem všech sborů je přispět ke společenskému a kulturnímu životu obce. Pořádají různé tradiční společenské akce, jako jsou fašanky, kácení máje nebo dětský den.

Ve Slavičíně je nosným tématem zajištění činnosti a provozu Jednotky SDH kategorie JPO 2 s pohotovostí, což je záležitostí města Slavičín. Tato jednotka je dnes již plně akceschopná a vykonává zodpovědně službu našim občanům. Ale i zde se dosud potýkáme s problémy. Tatra 815 má již rezavou nádrž na vodu. Tu potřebujeme vyměnit za novou. Je nutno vyměnit ojeté pneumatiky a dovybavit jednotku další potřebnou výstrojí, jako například výstražnými dopravními kužely, nastavovacím žebříkem, různými typy světel pro noční zásah a další potřebnou výstrojí, která je potřebná pro profesionální zásah nejenom při požárech, ale i při účasti jednotky na likvidaci dopravních nehod. A právě k dopravním nehodám bychom potřebovali nové vozidlo, které by hasiče na potřebné místo dovezlo a nemusela tam jezdit velká cisterna. K tomuto účelu máme přislíbenou starší vyřazenou sanitku z Rychlé záchranné služby Zlínského kraje. Ve Slavičíně nezapomínáme ani na práci s mládeží. Při Domu dětí a mládeže Slavičín vznikl nový kroužek mladých hasičů, který vedou členové JSDH Slavičín.

Jmenované sbory mají svá družstva, která jsou připravována k tomu, aby v případě potřeby byla schopna pomoci. Měla by mít vše, co je pro jejich práci třeba. K tomu přispívá i město Slavičín tím, že ze svého rozpočtu přispívá především na techniku a výstroj a to nemalými finančními prostředky. Ne všude se daří, jak bychom si představovali, ale věřím, že i mezi mladými se najde dostatek aktivních lidí, kteří se do práce hasičů zapojí. Jsem přesvědčen, že úsilí a finanční prostředky, které do této oblasti směřují, jsou vynaloženy pro dobrou a prospěšnou věc. Vždyť se jedná o službu pro nás všechny. Všem, kteří napomáhají zkvalitňování činnosti hasičů, děkuji. Bez aktivních lidí to však nejde. Pokud máte zájem se do této práce zapojit, jste všichni vítáni.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 18.3.2009 13:34:19 | přečteno 1428x | Marie Rumplíková
load