Další rozvoj cyklostezek ve Slavičíně

V souvislosti s právě probíhající výstavbou cyklostezky na ulici Luhačovská dostáváme dotazy, zda tato cyklostezka bude pokračovat údolím Nevšovky do Nevšové.

Tazatelům odpovídám, že tuto akci město neplánuje. Přes Nevšovou vede cyklostezka Slavičín - Nevšová - Luhačovice. Její 1. etapa vede po staré nevšovské cestě do Nevšové, druhou etapu z Nevšové právě dokončujeme. Ještě v letošním roce tak bude celá trasa cyklistům k dispozici.
Naše úvahy o další trase směřují ve směru Slavičín-Hrádek-Divnice. Cyklostezka by měla začínat na Příčné ulici, kde dnes stavíme nový most, a jít pravostranně podél břehu Říky a u mostu v Hrádku přejít na levý břeh a pokračovat do Divnic. Za Říkou by vznikla i pěkná trasa pro in line bruslaře, která nám ve městě dost chybí. Využitím této cyklotrasy by se pak cyklisté mohli v převážné části města vyhnout provozu na krajské komunikaci.
Záměr je samozřejmě závislý na vlastnících pozemků, se kterými vedeme v současné době jednání. Věříme, že se nám podaří uzavřít dohodu se všemi vlastníky pozemků, aby mohla být cyklostezka vedena v optimální trase. Výhodou pro vlastníky je, že tato cyklostezka může tvořit přístup k jejich pozemkům. Ten je dnes nezpevněný a mnohdy vede po soukromých pozemcích.
Říkat v září 2009, kdy případně cyklostezka Slavičín-Hrádek-Divnice bude realizována, je věštění z křišťálové koule. Realizace je odvislá od jednání s vlastníky pozemků, přípravy potřebné dokumentace a také dotačních prostředků. Právě posunutí výzvy v jednotlivých operačních programech v mnoha případech brzdí termíny realizací projektů. Z vlastních finančních prostředků město není schopné tuto cyklostezku realizovat.
Ing. Jaroslav Končický, starosta


Vytvořeno 21.8.2009 15:17:42 | přečteno 3051x | Marie Rumplíková
load