Cyklostezka na ulici Luhačovská

Jednou z investičních akcí, kterou bychom rádi realizovali v letošním roce, je výstavba cyklostezky na ulici Luhačovská.

V loňském roce proběhla 1. etapa rekonstrukce Luhačovské ulice, která bude v roce 2009 navazovat další etapou až po křižovatku u restaurace Záložna. I v této etapě bude zúžena vozovka na šířku 7 m a oboustranně položena nová obruba. Připravuje se i rekonstrukce stávajícího chodníku v celém úseku a výstavba cyklostezky se smíšeným provozem na protilehlé straně.

Cyklostezka by měla začínat na úrovni ulice K Parku a povede podél hlavní silnice až k mostu u ulice Sedlářská. Protože most není pro cyklostezku dostatečně široký, bude cyklostezka svedena na ulici Sedlářská, ze které budou cyklisté převedeni přes dřevěnou lávku zpět k Luhačovské ulici. Zde bude cyklostezka pokračovat až k silničnímu mostu u ulice U Mlýna, kde bude převedena přes most a bude ukončena u vjezdu do tenisového areálu.

Cyklostezka bude široká 2,5 m a bude se smíšeným provozem. Využít ji tedy budou moci chodci, cyklisté nebo třeba in-line bruslaři, a to obousměrně. Pokud se někomu zdá, že v některých místech popsané trasy není dostatečný prostor pro umístění cyklostezky, pak má pravdu. Potřebný prostor se získá po zúžení, případně změně směrového vedení Luhačovské ulice.

Na konci měsíce ledna jsme se sešli na jednání se všemi majiteli nemovitostí, před jejichž domy by měla cyklostezka vést. Myslím, že občané přijali projekt kladně, byť dotazů bylo samozřejmě mnoho. Jedná se o složité území s různě výškově usazenými domy a vjezdy k těmto domům. Tyto záležitosti bude při výstavbě potřeba individuálně řešit tak, aby zvolené řešení bylo pro majitele nemovitostí přijatelné.

Budeme žádat o dotaci na realizaci cyklostezky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Výsledek by měl být znám ještě v 1. pololetí. Realizace cyklostezky je samozřejmě od dotace odvislá. Pokud se nám tedy se žádostí o dotaci nepodaří uspět, stavba v letošním roce realizována nebude. V opačném případě bychom ke konci roku 2009 měli Luhačovskou ulici komplexně rekonstruovánu, což by jistě potěšilo nejen naše občany, ale i návštěvníky města.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 3.3.2009 8:56:40 - aktualizováno 18.3.2009 13:16:40 | přečteno 1563x | Marie Rumplíková
load