Čo robíš, sused - ; na návšteve s internetom

Pod tímto názvem se skrývá další úspěšný projekt, který realizuje v rámci česko-slovenské přeshraniční spolupráce město Slavičín ve spolupráci se slovenským partnerem.

Vedoucím partnerem v tomto projektu je náš dnes už tradiční partner - obec Horné Srnie. Celkové náklady projektu jsou 5,117 mil. Kč, z toho činí dotace 4,349 mil. Kč. Tuto částku do projektu vloží Evropská unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Rozpočet města Slavičín je 2,018 mil. Kč, z toho činí dotace 90 %.
Spoluúčast města Slavičín je 10 %, tedy necelých 202 tis. Kč. Co získáme za tuto investici?

Hlavním cílem projektu je zvýšení využívání informačních technologií v přeshraničním regionu prostřednictvím vybudování on-line sítě digitálního informačního rozsahu. Obsahem projektu je rozšíření a rekonstrukce datové sítě města včetně připojení Radnice na optický kabel, realizace video-konferenčního systému, který ušetří čas i finanční prostředky při realizaci tohoto i dalších česko-slovenských projektů a zejména statické a přenosné kamery pro přenos vizuálních informací.

Již brzy se tedy ve městě dočkáme kamer, která budou snímat veřejná prostranství a umožní mnohé. Snímat kulturní, společenské a sportovní akce a pořizovat z nich záznamy. Bude možno také zaměřit kamery na některá riziková místa a zvýšit tak bezpečnost osob na veřejných prostranstvích a ochranu veřejného majetku. Určitě jedním z míst bude zámecký park, kde kromě zmíněných kulturních akcí bude možno kontrolovat nežádoucí jevy jako je kouření mladistvých, popíjení alkoholu, znečišťování veřejného prostranství atd. Výstupy z kamer budou umístěny na naše webové stránky i na společné stránky, které bude provozovat slovenský partner. Pohledem na internet pak budeme moci kdykoliv zjistit, co se ve městě děje. Anebo také pohledem na LCD panel, který bude v rámci projektu instalován na Radnici. V rámci projektu přibudou také dva nové infoboxy s 24hodinovým on-line připojením na internet.

Realizací tohoto projektu pokračujeme v naší snaze rozvíjet život na česko-slovenské hranici a zvyšovat jeho kvalitu. Projekt vytváří podmínky pro zvýšení informovanosti našich obyvatel o dění v regionu i městě samém. Předávaná informace by měla být zejména aktuální a tedy rychlá. Proto realizujeme městský rozhlas, proto rozšiřujeme, zkvalitňujeme a zrychlujeme informace přenášené elektronicky. Věřím, že je to správná cesta.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.

Vytvořeno 22.6.2009 14:18:01 - aktualizováno 22.6.2009 14:47:27 | přečteno 1989x | Marie Rumplíková
load