Nabídka filmů na SOBOTU 12. června 2010 - Z HISTORIE FRANCOUZSKÉHO FILMU

Jean-Luc Godard 2

ŠEDESÁTÁ LÉTA - NOVÁ VLNA FRANCOUZSKÉ KINEMATOGRAFIE JEAN-LUC GODARD * U KONCE S DECHEM * ALPHAVILLE Areál RCK 20 HODIN UPOZORNĚNÍ!! UPOZORNĚNÍ!! UPOZORNĚNÍ!! Z důvodu přesunu koncertu skupiny KABÁT do SOKOLOVNY i za krásného počasí, promítá se v jídelně RCK v areálu firmy PRABOS UPOZORNĚNÍ!! UPOZORNĚNÍ!! UPOZORNĚNÍ!! VYBÍREJTE A HLASUJTE NA http://dokinavsobotu.slavicin.org/

Jean - Luc Godard
nar. 03.12.1930
Paříž, Francie
Jean-Luc Godard 1Biografie
Filmový režisér a teoretik, nejslavnější a nejradikálnější představitel francouzské nové vlny. Vystudoval etnologii na Sorbonně a od roku 1950 byl spolupracovníkem a později vůdčí osobností filmové kritické revue Cahiers du Cinéma. Tam se seznámil s kritikem André Bazinem a s cinefily a pozdějšími režiséry Truffautem, Rohmerem, Rivettem a dalšími. Společně vyznávali program realismu, kterého lze docílit především dlouhými nepřerušovanými záběry, které jsou opakem hollywoodských střihů na jednotlivé postavy během děje. Přestože nesmírně obdivovali hollywoodský film (Ford, Hawks, Hitchcock, Ray), rozhodli se tvůrci nové vlny jít vlastní cestou a rekonstruovat upadající kinematografii její destrukcí. V roce 1953 pracoval Godard na stavbě přehrady ve Švýcarsku a za vydělané peníze tu natočil svůj první krátký film AKCE BETON (1955). Později natočil dva krátké filmy s už typickým rukopisem CHARLOTTE ET VÉRONIQUE (1957) a CHARLOTTE ET SON JULES (1958).Jeho celovečerní debut U KONCE S DECHEM (1960) navždy změnil dějiny světové kinematografie. Banální námět, který rozvinul Francois Truffaut z černé kroniky, zfilmoval Godard netradičně a převratně. Anarchistický způsob vyprávění filmu koresponduje s živelnou povahou hlavního hrdiny nezapomenutelně ztvárněného Jean-Paul Belmondem. U konce s dechem je filmová báseň o touze po volnosti a nespoutanosti, které není člověk schopen dosáhnout. Godard zbavuje film vší divadelnosti, natáčí v reálném prostředí, často ruční kamerou, herci obvykle improvizují. Dlouhé záběry střídají tehdy převratné rychlé prostřihy. Na rozdíl od svých souputníků z nové vlny zůstal Godard věrný svým zásadám a je dodnes neúnavným filmovým inovátorem, který se občas nevyhne ani slepé uličce a neúspěchu. Protože byl vždy také teoretikem, zůstaly některé jeho filmy jen samoúčelným experimentem, ilustrací jeho momentálních teoretických postojů a politického přesvědčení. Ovšem vždy byly aktuální. Zlí jazykové tvrdí, že Godard svůj fantastický debut už nikdy nedokázal překonat. Dlužno dodat, že s každým dalším filmem se Godard víc a víc vzdaluje běžnému divákovi i kritikům.V 60. letech točil převratné filmy jako na běžícím pásu. VOJÁČEK (1960) je příběhem společenského outsidera odehrávající se na pozadí války v Alžírsku (proto byl do roku 1963 zakázán). ŽENA JE ŽENA (1961), první režisérův barevný film, je „muzikálový neorealismus“ a nostalgie po americkém muzikálu. V opět černobílém snímku ŽÍT SVŮJ ŽIVOT (1962) Godard definitivně porušuje zásady běžného filmu a dělí ho do kapitol jako román, experimentuje se zvukem, děj provází spíš komentář než dialogy. Nanu, kterou chudoba donutí k prostituci, ztvárnila v životní roli Anna Karinová, která byla v letech 1961-67 Godardovou ženou a ztvárnila hlavní role v několika jeho filmech. V 60. letech patřil k režisérovým stálým spolupracovníkům také kameraman Raoul Coutard.Do italského projektu ROGOPAG (1962) přispěl Godard povídkou Nový svět a následně natočil podle scénáře Roberta Rossellini válečnou satiru KARABINIÉŘI (1963), pikareskní putovaní dvou hlupáků válečnými hrůzami. Největší Godardovou produkcí a nejhollywoodštějším filmem je POHRDÁNÍ (1963), podle románu Alberta Moravii, s Brigitte Bardotovou a Michelem Piccolim. Následovala rozverná gangsterka BANDA PRO SEBE (1964). Záměrně jako fragment je koncipována VDANÁ ŽENA (1964), záznam běžného dne jedné ženy.V ALPHAVILLE (1965) kombinuje Godard žánry sci-fi a film noir. Ve městě budoucnosti ovládaném počítačem, pátrá detektiv (Eddie Constantine) po ztraceném vědci. BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK (1965) je vyloženě anarchistický film s Belmondem a Karinovou v hlavních rolích. Romantický příběh útěku do samoty přírody před světem plným gangsterů, který však končí apokalypticky. Následoval film anketa podle dvou Maupassantových povídek MUŽSKÝ ROD, ŽENSKÝ ROD (1966) o pařížské mládeži, „dětech Marxe a Coca-Coly“, a jejím politickém smýšlení. Formálně podobné jsou 2 NEBO 3 VĚCI, KTERÉ O NÍ VÍM (1967), zabývající se tématem prostituce (vize prostituce jako hnací síly vyspělé liberální společnosti), ale také možností našich slov popsat realitu. Godard záměrně neustále narušuje film připomínkami, že jde jen o film a hlavní hrdinové jsou pouze herci, vycházeje při tom z Bertolda Brechta. Oba filmy už naznačují pozdější Godardovy filmové eseje.Politicky se tehdy Godard přiklonil k maoistické levici, což dokládá ČÍŇANKA (1967), která si pohrává s otázkami maoismu, duševní a politické revoluce i terorismu. Film vhodně zapadl do pařížských událostí roku 1968. Godard stál na straně revoltujících studentů a ostře napadal stávající producentský systém francouzské kinematografie. Již dříve ostře vystupoval proti válce ve Vietnamu. Z téhož roku je Godardův nejanarchističtější (!) snímek WEEK END (1967), který je ostrou satirou na západní kapitalistickou a konzumní společnost. V roce 1969 založil Godard spolu s Jean-Pierre Gorinem marxistickou produkční skupinu Dziga Vertov. O okupaci Československa natočil v Praze film PRAVDA (1970). Snímkem TOUT VA BIEN (Všechno je v pořádku, 1972) s Jane Fondovou a Yvesem Montandem se načas rozloučil s nedemokratickým“ filmovým plátnem a nadále tvořil jen pro televizi a video.ZACHRAŇ SI, KDO MŮŽEŠ (ŽIVOT) (1980), jeho „druhý první“ film, ukazuje nudu a prázdnotu lidského života bez lásky a v chaotickém světě. Mériméovu novelu zpracoval ve filmu PRÉNOM CARMEN (Křestní jméno Carmen, 1983). Vytržení ze skepse znamenal Godardův nejpoťouchlejší film PĚSTUJ SI PRAVAČKU (1987), plný hloupého humoru a poezie, jakýsi „duchovní vaudeville“. Následovaly NOVÁ VLNA (1990), putování evropskými dějinami umění a kultury, BOHUŽEL PRO MĚ (1993), duchovní kontemplace jedné situace, a autoportrét JLG (1995). Během 90. let pracoval na monumentálním videoprojektu HISTORIE(S) DU CINÉMA (Příběh(y) filmu, 1989-98), což je subjektivní pokus o shrnutí kulturních dějin 20. století, jak se odrážejí ve filmu. Kombinací filmového vyprávění a video-artu je zatím jeho poslední film NOTRE MUSIQUE (Naše hudba, 2004) Od 70. let žije ve Švýcarsku a jeho životní partnerkou i spolupracovnicí je Anne-Marie Miévilleová.Godardovy filmy v podstatě nemají námět, tím bývá samotná kinematografie a její způsob zobrazování věcí. Jeho filmy jsou kolážovité a nejednotné, plné citátů, narážek, později i citovaných filmových záběrů. Často využívá druhý obrazový plán, do pozadí umisťuje plakát, nasprejované heslo nebo rekvizity nesoucí hlubší význam. Podobně spojuje dohromady několik zvukových plánů - mnohdy slyšíme dialog, hudbu, komentář i ruchy, přičemž ne všechny souvisí s obrazem. Permanentní provokatér Godard kritizuje moderní životní styl neustálým narušováním všech konvencí. Zabývá se tématy nemožnosti lásky a problémy komunikace. Jean-Luc Godard byl nominován na nespočet ocenění na hlavních evropských filmových festivalech v Berlíně, Benátkách a Cannes. Je považován za znovu-vynálezce moderní filmové řeči a několikrát zásadně proměnil tvář kinematografie.
www.csfd.cz

2010 Socialismus
2008 Catastrophe, Une
2004 Notre musique
2002 Dalších deset minut II.
Liberté et patrie (video film)
2001 Éloge de l'amour
1998 Histoire(s) du cinéma: Le contrôle de l'univers (video film)
Histoire(s) du cinéma: Les signes parmi nous (video film)
Histoire(s) du cinéma: Une vague nouvelle (video film)
1997 Histoire(s) du cinéma: Seul le cinéma (video film)
1996 For Ever Mozart
1993 Bohužel pro mě
Je vous salue, Sarajevo (video film)
1991 Contre l'oubli
Německo rok 90 devět nula
1990 Nová vlna
1989 Histoire(s) du cinéma: Toutes les histoires (video film)
Histoire(s) du cinéma: Une histoire seule (video film)
Rapport Darty, Le
1988 On s'est tous défilé
Puissance de la parole
1987 Árie
King Lear
Pěstuj si pravačku
1986 Grandeur et décadence (TV film)
Soft and Hard
1985 Detektiv
'Je vous salue, Marie'
1984 Série noire (TV seriál)
1983 Petites notes à propos du film 'Je vous salue, Marie'
Prénom Carmen
1982 Passion
1980 Zachraň si, kdo můžeš (život)
1979 Scénario de 'Sauve qui peut la vie'
1977 Six fois deux/Sur et sous la communication (TV seriál)
1975 Numéro deux
1972 Tout va bien
1971 Lotte in Italia
1970 Vent d'est, Le
Vladimir et Rosa
1969 Amore e rabbia
Gai savoir, Le
1968 Un film comme les autres
1967 2 ou 3 choses que je sais d'elle
Chinoise, La
Plus vieux métier du monde, Le
Week End
1966 Made in U.S.A.
Masculin, féminin: 15 faits précis
1965 Alphaville
Bláznivý Petříček
Paris vu par...
1964 Banda pro sebe
Nejkrásnější podvody světa
Vdaná žena
1963 Karabiniéři
Pohrdání
Vojáček
1962 Sept péchés capitaux, Les
Tvaroh / Rogopag
Žít svůj život
1961 Příběh vody
Žena je žena
1960 Charlotta a její Jules
1959 Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons

s'appellent Patrick
U konce s dechem
1955 Une femme coquette
Dokumentární
2006 Vrai faux passeport
2004 Moments choisis des histoire(s) du cinéma
2000 Origine du XXIème siècle, L'
1998 Histoire(s) du cinéma: La monnaie de l'absolu (video

film)
Old Place, The
1997 Histoire(s) du cinéma: Fatale beauté (video film)
1995 Deux fois cinquante ans de cinéma français
JLG/JLG - autoportrait de décembre
1993 Enfants jouent à la Russie, Les
1990 Comment vont les enfants
1988 Français vus par, Les (TV seriál)
1986 Meetin' WA
1982 Scénario du film 'Passion'
1981 Lettre à Freddy Buache
1978 Comment ça va?
1977 France/tour/detour/deux/enfants (TV seriál)
1976 Ici et ailleurs
1972 Letter to Jane
One P.M.
1970 British Sounds
Pravda
1968 Cinétracts
Sympathy for the Devil
1967 Daleko od Vietnamu
1964 Reportage sur Orly
1954 Opération béton

Vytvořeno 6.6.2010 16:12:45 - aktualizováno 11.6.2010 13:45:52 | přečteno 3424x | kino
load