Děti poznávaly historii našeho města

Středa 28. 5. byla charakteristická nejen krásným letním počasím, ale stala se i dnem, kdy malí Slavičané mohli hlouběji proniknout do tajů městských pamětihodností díky literárně historické exkurzi probíhající v odpoledních hodinách.

Měli tak možnost objevovat zdejší významné objekty formou zábavných soutěží tematicky zaměřených k místní historii a lidovým tradicím.

Akci podpořil i starosta města Ing. Jaroslav Končický, který v roli majordoma Horákovy vily s dětmi úspěšně absolvoval dobrodružnou stezku s názvem „Za pokladem tajemné vily“, plnou zapeklitých soutěžních úkolů, z nichž lze pro zajímavost uvést kviz na téma “Jak sa to řekne po valašsky “.

Celá dějepisná mise byla nakonec příjemně završena odpočinkem účastníků u táboráku na zahradě Domu dětí a mládeže a také předáním Průkazu správného Slavičana. Pro zájem dětí i dospělých o netradiční způsob poznávání dosud nepoznaného ve slavičínských dějinách proto organizátoři akce - Městská knihovna a Dům dětí a mládeže ve Slavičíně připraví toto podnětné „toulání“ po památkách města i v příštím roce.

Gabriela Klabačková

Vytvořeno 4.11.2009 8:21:00 | přečteno 1667x | Marie Rumplíková
load