Krajská hospodářské komora (celý článek)

Logo Hospodářské komory ČR

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje rozšiřuje své služby

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí podnikatelům a občanům Zlínského kraje širokou nabídku služeb nejen v oblasti podnikání. V sídle Krajské hospodářské komory na Štefánikově ulici ve Zlíně naleznou občané i podnikatelé pracoviště nabízející pomoc při řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou, kancelář Kontaktního centra pro východní trhy, Regionální exportní místo CzechTrade, kancelář CzechPOINTu a Jednotné kontaktní místo pro podnikatele, které poskytuje podnikatelům široký servis služeb.

Pokud máte problém s reklamací, či spotřebitelskými smlouvami a druhá strana není ochotná problém řešit, můžete se obrátit na Krajskou hospodářskou komoru ve Zlíně, která je zapojena do projektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Jedná se o způsob řešení spotřebitelských sporů jinou než klasickou soudní cestou, která je obvykle dlouhá a nákladná. Základní principy tohoto procesu jsou dobrovolnost, objektivita a nestrannost řízení, časová úspora, nižší finanční náročnost, jednodušší postup pro vyřešení sporu.

Pokud patříte mezi ty podnikatele, kteří by rádi začali exportovat do zahraničí, pak je tu pro vás k dispozici Regionální exportní místo CzechTrade, které poskytuje aktuální informace jak pro zájemce o export, tak pro ty, kteří již své výrobky vyvážejí. Zahájit spolupráci s agenturou CzechTrade není nákladné ani složité. Stačí se spojit telefonicky nebo e-mailem s Regionálním exportním manažerem, který sídlí v prostorách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Ochotně vás navštíví a představí produkty agentury CzechTrade. Obracet se můžete také s žádostí o pomoc či konzultaci v konkrétních případech souvisejících s vaším exportem.

Na základě Dohody mezi Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje zahájilo v březnu 2008 svou činnost Kontaktní centrum pro východní trhy. Činnost centra je zaměřena zejména na teritorium Ruské federace (Samarskou oblast) a teritorium Číny (provincie Shandong). Kontaktní centrum tak poskytuje zázemí podnikatelům, kteří zvažují možnosti jak se uplatnit na zahraničních trzích daných teritorií a nabízí podporu exportním i importním aktivitám zástupcům zejména malých a středních firem. Podnikatelská veřejnost Zlínského kraje tak může využít široké nabídky služeb Kontaktního centra k získání kvalifikovaných informací o daných trzích a teritoriích až po řešení individuálních obchodních zakázek. Díky Dohodám o spolupráci mezi Zlínským krajem a Samarskou oblastí a mezi Zlínským krajem a provincií Shandong máme přímé vazby na představitele politické i hospodářské sféry těchto zemí, které napomáhají vzájemnému obchodování a pracovním kontaktům.

V kanceláři Krajské hospodářské komory Zlínského kraje naleznete také jedno ze třinácti Jednotných kontaktních míst pro podnikání v České republice, kde vyškolená konzultantka odpovídá na dotazy podnikatelů. Můžete využít i naši poradnu, dále nabízíme formulářový portál, kde naleznete např. formuláře k daňovým přiznáním, formuláře k založení živnosti, přehled příjmů a výdajů OSVČ a mnoho dalších. Provádíme výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů a z Katastru nemovitostí.

Více informací na www.khkzlin.cz, kde naleznete také pozvánky na pořádané akce. Své dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu info@khkzlin.cz.

Vytvořeno 18.8.2008 8:46:52 - aktualizováno 18.8.2008 9:00:15 | přečteno 1860x | Marie Rumplíková
load